PRAHA 6: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI POŽADUJE VYŠŠÍ OCHRANU OSADY BABA

Praha – 23. 9. 2015 – „Vilová kolonie Osada Baba 1932“ si zaslouží větší památkovou ochranu, shodují se radní Prahy 6.

Vilová kolonie Baba představuje světově proslulý soubor 33 individuálních staveb pro rodinné bydlení. Díky svým jedinečným kvalitám byla kolonie roku 1993 vyhláškou hl. m. Prahy prohlášena městskou památkovou zónou.

 

Navzdory tomu ale u jednotlivých staveb v současné době stále častěji dochází k jejich poškozování necitlivými úpravami či přestavováním jejich významných částí. Tyto zásahy pak neadekvátně mění architektonicky unikátní tvar a proporce vil, včetně jejich interiérů. Statut památkové zóny totiž chrání pouze kolonii jako celek, její jednotlivé budovy už ne.

 

„Tento způsob plošné ochrany je v dnešní době zcela nedostatečný,“ sdělila Eva Smutná, zástupkyně starosty zodpovědná za oblast územního rozvoje.

 

Rada MČ Praha 6 se proto rozhodla rozšířit stávající systém a vyhlásit památkovou ochranu také na jednotlivé vily. „Bude tak možné pružně reagovat na různý stav zachování objektů a současně patřičně akcentovat jejich konkrétní individualitu,“ doplnila Eva Smutná.