PRAHA 6: ÚMORNÉ SUCHO LIKVIDUJE TRAVNÍ POROSTY

Praha – 12. 8. 2015 – Extrémně vysoké teploty v těchto dnech nesvědčí travnatým plochám. Travní drn má ale vysokou regenerační schopnost, a je proto obvyklé, že jakmile zaprší a pominou extrémní teploty, porosty se opět zazelenají.

V mnohem horší situaci jsou ale zelené pásy u tramvajových kolejí v ulicích Milady Horákové, Bělohorská a Jugoslávských partyzánů. Městská část Praha 6 se v minulosti zavázala k jejich sekání, závlahu však nemá na starosti nikdo. Tramvajové pásy v Evropské ulici udržuje Dopravní podnik hl. m. Prahy na vlastní náklady, protože dosud nebyly kvůli špatné kvalitě travnatých ploch městskou částí převzaty. Zelené pásy budou také nově položeny v rámci rekonstrukce tramvajové trati vedoucí od Vozovny Střešovice na Petřiny.

Regenerační schopnost trávy kolem tramvajových kolejí je velmi omezená, a není jasné, jestli tento porost horké léto přežije. „Budeme proto jednat s Dopravním podnikem o tom, jak situaci řešit. Kromě výměny trávy za suchomilné rostliny je možné uvažovat např. o systému kropení užitkovou vodou,“ říká místostarostka Petra Kolínská (SZ).

Městská část se stará celkem zhruba o 250 hektarů zeleně, ročně do ní investuje přibližně 60 milionů korun. Náklady jsou na veškerou péči pozemků svěřených Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6, včetně zimního i ročního úklidu, hrabání listí, prořezů keřových porostů a podobně.