PRAHA 6: RADNICE NESOUHLASÍ S VÝSTAVBOU VELKÉHO BYTOVÉHO KOMPLEXU V LOKALITĚ CÍSAŘSKÉHO MLÝNA

Praha – 31. 7. 2015 – Developerský záměr na dostavbu areálu bývalých bubenečských papíren bytovým komplexem v lokalitě Císařského mlýna nenašel u radnice Prahy 6 podporu.

Areál bývalých bubenečských papíren představuje významnou industriální památku. Je umístěn v blízkosti řeky Vltavy v záplavové zóně. Záměrem VCES Property Development je demolice některých objektů, přestavba 6 budov a dostavba dalších 13 budov na nadzemních pilotech se 302 bytovými jednotkami. Bytový komplex by měl zaujmout 18 tisíc metrů čtverečních. Dalších víc než 3000 metrů čtverečních by obsadila administrativa, obchody a menší restaurace. Potřebných by bylo 463 parkovacích míst. Součástí záměru je i vnitřní park s revitalizovanou plochou Papírenského rybníka, krajinářská úprava plavebního kanálu a veřejného prostoru.

 

Areál býval součástí velkého rozvojového území, které bylo dotčené stavební uzávěrou. Zastupitelstvo hlavního města Prahy ale v roce 2011 schválilo změnu územního plánu umožňující kapacitnější zástavbu (Z 1766/Smíšená zástavba s koeficientem E).

 

Uvažovaný záměr by se nacházel v zátopovém území, což jednoznačně prokázaly povodně 2002 a 2013, přesto zde nejsou specifikována protipovodňová opatření. Praha 6 proto požaduje posouzení návrhu z hlediska působení na hydrologické poměry.

 

„Z mého pohledu je umístění takto velkého bytového komplexu do záplavového území u industriální památky, navíc při špatné dopravní přístupnosti, nežádoucí. V těsném sousedství bude zároveň letos zahájena rekonstrukce Ústřední čističky odpadních vod, což oznámení záměru v procesu EIA nebere vůbec v úvahu,“ říká radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (SZ).

 

Výstavba nové čističky na východní části Císařského ostrova změní podmínky pro odtok vody při povodňových stavech. Lokalita je dlouhodobě sužována nepříjemným zápachem, který by ale stavba měla z větší části eliminovat.

 

V rámci této rekonstrukce se dokonce uvažuje o výstavbě parkoviště pro až tisíc aut s příjezdem Papírenskou ulicí, což by společně se záměrem představovalo neúnosnou koncentraci automobilové dopravy. Praha 6 požaduje doložení dopravních vztahů v širším území a zapracování podkladů pro možné propojení ulice Papírenské a Za Elektrárnou. A především plné posouzení záměru revitalizace areálu bubenečských papíren podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.