PROHLÁŠENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 K DLUHOPISŮM VIA CHEM GROUP POŘÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ KEY INVESTMENTS

Praha, 27. 9. 2013 – UVNITŘ ZPRÁVY DOKUMENT. Městská část Praha 6 obdržela v minulých dnech dopis od společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s., ve kterém tato společnost deklaruje svůj zájem na nabytí dluhopisů emitovaných společností Via Chem Group, a. s.

V pátek 27. 9. 2013 zaslala městská část Praha 6 svoji odpověď, ve které sděluje, že ve společností požadovaných lhůtách není možné o nabídce rozhodnout, žádá o upřesnění o kolik kusů dluhopisů má společnost zájem a zároveň požaduje případný přímý kontakt na klienta, pro kterého by společnost CYRRUS dluhopisy nakupovala. V tuto chvíli čekáme na odpověď ze strany společnosti CYRRUS.

Městská část Praha 6 už na pátek 4. října 2013 od 10:00 hodin svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6, na programu je zařazený jediný bod: "Informace o dalším postupu s nakládáním portfolia společnosti KEY INVESTMENTS, a. s.".

Oba dokumenty zveřejňujeme v plném znění v příloze této zprávy a na webových stránkách městské části Praha 6.

Městská část Praha 6 má v držení po společnosti KEY INVESTMENTS, a. s. celkem 1563 ks dluhopisů Via Chem Group v celkové jmenovité hodnotě 156,3 milionu korun. Tyto dluhopisy jsou splatné k 1. 10. 2013. V tomto termínu je zároveň splatný i roční výnos z dluhopisů ve výši 10 784 700 korun.

Veškeré další informace ke „KEY INVESTMENTS – DATA a FAKTA“ – naleznete také na webových stránkách Prahy 6 – zde:  http://www.praha6.cz/key-investments-data-fakta.html/