PRAHA 6: LIDÉ MOHOU ZÍSKAT PŘÍSPĚVKY NA ZKRÁŠLENÍ VNITROBLOKŮ

Praha – 13. 7. 2015 – Ozelenění a oživení vnitrobloků pomůže nový dotační program Prahy 6. Celkem je radnice připravena rozdělit 4 miliony korun a to díky úsporným opatřením v rozpočtu životního prostředí. Žádosti mohou zájemci podávat do 20. srpna 2015. Na realizaci budou mít čas od letošního září do konce roku 2016.

O dotace se mohou ucházet vlastníci obytných domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i občanské spolky, včetně fyzických osob.

Cílem dotačního programu je podpora revitalizace vnitrobloků jako zelených ploch posilujících život komunity. „Zeleň vnitrobloků přispívá ke zlepšení ovzduší, zachování příznivého mikroklimatu a je i biotopem pro živočichy,“ uvedl radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal (SZ).

Vnitrobloky jsou ideálním místem pro posilování komunitního života a sblížení mezi generacemi. Je to bezpečný prostor pro trávení volného času a je tak přirozenou součástí programu pro prevenci kriminality,“ řekla místostarostka Petra Kolínská (SZ), která má na starosti mimo jiné oblast bezpečnosti.

Pravidla dotačního programu a formulář pro žadatele je k dispozici zde:

http://www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=167&crc=a025844aa525c77e4cd5ce2bf6517e4c