PRAHA 6: MĚSTSKÁ ČÁST ŽÁDÁ O PROVĚŘENÍ POSTUPŮ A KOMUNIKACE MEZI JEDNOTLIVÝMI INSTITUCEMI V KAUZE KONTAMINOVANÉ VODY

Praha – 25. 6. 2015 – Postup a komunikaci Hygienické stanice hl. m. Prahy při vyhlášení mimořádné události spojené s kontaminací pitné vody v části Dejvic a Bubenče by mělo prověřit Ministerstvo zdravotnictví ČR. Požadavek Prahy 6 dnes schválilo zastupitelstvo městské části.

Prověřit by se podle městské části měly i postupy a komunikace mezi orgány státní správy a samosprávy tak, aby došlo k jejich zjednodušení a zrychlení.

 

Hlavní město Praha by pak mělo zřídit vyšetřovací komisi, která prověří míru zavinění vzniku této mimořádné události. Zprávu této komise chtějí mít zastupitelé na stole do 30. září 2015. „Chceme také, aby hlavní město prověřilo stav kanalizačního a vodovodního řadu v Praze, aby už nedocházelo k podobným událostem. Zároveň žádáme o revizi a přehodnocení smluv se společnostmi PVK a.s. a Veolia a.s.,“ řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

 

Rada MČ Praha 6 ve spolupráci s Bezpečnostní komisí a zástupci opozice připraví konkrétní opatření na zajištění dostatečné informovanosti a péče o občany městské části.

 

„Zastupitelé Prahy 6, kteří jsou zároveň poslanci Parlamentu ČR, by se měli zasadit o změnu příslušné legislativy, která umožní orgánům samosprávy aktivněji konat během podobných mimořádných událostí,“ dodal starosta.

 

Ing. Libuše Stoklásková

vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů

ÚMČ Praha 6

č. tisku:Z-000 72

 

Městská část Praha 6

Zastupitelstvo městské části

Usnesení

ze dne 25.06.2015

 

č. 108 / 15

 

 

Mimořádná událost – kontaminace pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.  B e r e   n a   v ě d o m í

písemnou informaci o mimořádné události – kontaminaci pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče

 

II.  Ž á d á

1. Hlavní město Prahu

a) o revizi a přehodnocení smluv uzavřených s PVK a.s. a Veolia a.s.

b) zřízení vyšetřovací komise RHMP, která prověří míru zavinění vzniku mimořádné události s tím, aby zpráva této komise byla zpracována do 30.09.2015

c) o prověření stavu kanalizačního a vodovodního řadu v Praze s cílem zabránit obdobným událostem

 

2. členy zastupitelstva městské části Praha 6, kteří jsou zároveň poslanci Parlamentu ČR,

aby vyvinuli iniciativu vedoucí ke změně příslušné legislativy tak, aby orgány samosprávy měly možnost aktivněji konat během obdobných mimořádných událostí

 

III.  V y z ý v á

Ministerstvo zdravotnictví ČR

– ke zhodnocení postupu Hygienické stanice hl. města Prahy při vyhlášení mimořádné události spojené s kontaminací pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče a zhodnocení způsobu  komunikace Hygienické stanice hl. města Prahy

– prověření postupů a komunikace mezi orgány státní správy a samosprávy s cílem jejich zjednodušení a zrychlení

 

IV.  U k l á d á

1. Radě městské části Praha 6 ve spolupráci s Bezpečnostní komisí a pověřenými zástupci opozice

provést revizi krizové dokumentace a připravit další konkrétní opatření na úrovni MČ Praha 6, které v případě mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu zajistí kvalitní informovanost a péči o její občany

Termín: 31.10.2015