PRAHA 6: NOVÝ MEDIÁLNÍ KOLOTOČ KOLEM KAUZY S KONTAMINOVANOU VODOU JE OMYL

Praha – 25. 6. 2015 – Vedení městské části Prahy 6 opět musí uvést na pravou míru chybné informace, které se objevily v médiích ohledně kauzy s kontaminovanou vodou v části Dejvic a Bubenče.

Zpráva, která se objevila v ČTK, že nedávnou kontaminaci vody v Praze 6 nezpůsobily splašky ze slepého kanalizačního ramene, ale průsak z kanalizace, která vede z Ústřední vojenské nemocnice, není přesná. Na dnešním jednání zastupitelstva Prahy 6 vystoupil ředitel Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Petr Mrkos, který potvrdil, že nešlo o slepé rameno, ale o kanalizaci vedoucí pod objektem Střešovické nemocnice. Jak už dříve uvedla epidemioložka ÚVN MUDr. Dana Hedlová není možné, aby se kontaminovaná voda z objektu nemocnice dostala do běžného vodovodního řadu.

 

Na žádost ředitele PVK Petra Mrkose následně média tuto zprávu opravila.

 

Podrobnější informace k procesu zpracování odpadních vod ÚVN viz: http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3981%3Aprohlaeni-uvn-k-lanku-zneitni-vody-mohlo-pochazet-take-ze-steovicke-nemocnice&catid=46%3Azpr-zajvosti&Itemid=98&lang=cs

 

S pozdravem

 

Ing. Libuše Stoklásková

vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů

ÚMČ Praha 6