PRAHA 6: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 SE ZAPOJÍ DO PROGRAMU MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE V PROJEKTU ARTIS

Praha 6 – 19. 6. 2015 – Městská část Praha 6 se připojí k projektu ARTIS spolufinancovaném z fondu EU – Interreg Europe, který pomáhá řešit pozemní dopravu v okolí letiště a snižování její uhlíkové stopy. Vedoucím partnerem je švédské město Härryda. Projekt je v současnosti v přípravě, předpokládá se, že by mohl začít v lednu 2016.

Městská část Praha 6 je členem sdružení PAR (Prague Airport Region), které sdružuje obce kolem letiště postižené jeho provozem. V minulosti se toto sdružení podílelo na podobném projektu s názvem d´Air, na který projekt ARTIS navazuje. „Městská část Praha 6 je v tomto směru silnější partner pro účast v takovémto projektu a navíc letiště Václava Havla leží na našem území, proto jsme se rozhodoli k účasti přímo my,“ řekl zástupce starosty Prahy 6 Martin Polách (ANO 2011).

 

„V době přípravy železničního propojení Kladna a letiště s centrem města je pro nás účast v takovém projektu velmi výhodná,“ uvedl dále Polách.

 

Projekt ARTIS (Improving low carbon Airport Regions Transport Interconnectivity Systems) je projektem EU pro programovací období 2014–2020, který je spolufinancován z evropských fondů (EISF). V rámci meziregionální spolupráce Interreg IVC (Interreg Europe) sdružuje města nebo regiony, na jejichž území se nachází velká letiště. Jeho cílem je řešit problematiku povrchového přístupu na letiště, jeho dopravní propojitelnost a dopady na životní prostředí.

 

Cíle projektu:

 • zlepšení plánování rozvoje města v blízkosti letiště

 • výměna dobrých zkušeností se zahraničními partnery

 • vznik nových strategií/opatření

 • zlepšení životního prostředí pro obyvatele

 • usnadnění přístupu na letiště pro cestující/zaměstnance/obyvatele

 • zlepšení propojení letiště s jeho nejbližším okolím

 • vytvoření implementačního plánu nalezených řešení

   

  Ing. Libuše Stoklásková

  vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů

ÚMČ Praha 6