PRAHA 6: PĚT POŽADAVKŮ RADNICE NA HYGIENICKOU STANICI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

Praha 6 – 4. 6. 2015 – Krizový štáb se na svém dnešním mimořádném zasedání v 15:00 hodin dohodl, že pro další postup v otázce povinného plošného očkování dětí od 1 do 15 let v dotčených oblastech Prahy 6 je bezpodmínečně nutné, aby od Hygienické stanice HMP dostal tyto nezbytné informace:

 

  1. Jak bude HS HMP informovat rodiče těch, kterých se tato vakcinace týká.

  2. ÚMČ Praha 6 bude chtít ujištění od hygieniků, že nebyla promeškána inkubační doba virové nákazy.

  3. Radnice Prahy 6 bude chtít vědět, jakým způsobem se bude očkovat, jakou vakcínou bude toto očkování provedeno, číslo šarže a datum expirace této vakcíny.

  4. Radnice bude rovněž chtít znát, jaká možná rizika v souvislosti s očkováním se mohou vyskytnout.

  5. Po HS HMP bude radnice Prahy 6 požadovat závazné ujištění, že jde o preventivní opatření.

 

O vyjádření HS HMP k těmto pěti požadavkům bude MČ Praha veřejnost neprodleně informovat.