PRAHA 6: MŠ A ZŠ PETŘINY-JIH BUDE MOCI PŘIJMOUT O 100 DĚTÍ VÍC

PRAHA 6: MŠ A ZŠ PETŘINY-JIH BUDE MOCI PŘIJMOUT O 100 DĚTÍ VÍC

Podle ředitelky školy přestává být dosavadní kapacita počtu žáků dostačující. Důvodem je nárůst dětí v 1. třídách a třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Kladné stanovisko škola už získala i od Hygienické stanice hl. m. Prahy.

 

Žádost byla projednána a podpořena na řádném jednání komise pro výchovu a vzdělávání dne 19. května 2015.