PRAHA 6: MĚSTSKÁ ČÁST OCENÍ HASIČE Z PETŘIN ZA MIMOŘÁDNÝ ČIN PŘI ZÁCHRANĚ ŽIVOTA

Praha 6 – 3. 6. 2015 – Rada městské části Prahy 6 schválila poskytnutí finančního daru za mimořádný čin hasiči Jiřímu Macků z HZS HS 2 na Petřinách.  

 

 

Nadstrážmistr Jiří Macků v březnu letošního roku duchapřítomně poskytl první pomoc dvouletému tonoucímu chlapci, čímž mu zachránil život. Jiří Macků je v současné době řidičem-strojníkem Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha – Hasičské stanice č. 2 – Petřiny. Za mimořádný čin záchrany života získá od MČ Praha 6 jednorázovou odměnu ve výši 10 000 Kč.

 

Finanční dar navrhla bezpečnostní komise Rady MČ v rámci svého zasedání dne 14. 5. 2015.