PRAHA 6: S PRODEJEM AREÁLU KOUPALIŠTĚ V TICHÉ ŠÁRCE SOUKROMÉMU MAJITELI RADNICE PRAHY 6 ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ

Praha 6 – 3. 6. 2015 – Ministerstvo financí ve veřejné dražbě prodalo zchátralý někdejší rekreační areál v přírodní rezervaci Tichá Šárka. Koupil ho jediný zájemce – soukromá firma VENTUS – ČESKO s. r. o. Cenu zatím ministerstvo neuvedlo. Vedení Prahy 6 s prodejem důležitých pozemků v údolí Tiché Šárky soukromému majiteli zásadně nesouhlasí.

„Písemně jsme požádali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), aby pozemky prodal Praze 6, respektive hlavnímu městu. Byli jsme ochotni zaplatit obdobnou cenu, jakou nabídla firma Ventus. Úřad moc dobře ví, že veřejné soutěže se de facto účastnit nemůžeme. Veřejný zájem byl pošlapán, postup ÚZSVM považuji za ostudný,“ řekla zástupkyně starosty Prahy 6 Petra Kolínská (SZ).

„Nás samozřejmě mrzí, že k prodeji areálu soukromému vlastníkovi došlo. Praha 6 má ale možnosti, jak ovlivnit další podobu této velmi vyhledávané lokality,“ dodal starosta městské části Ondřej Kolář (TOP 09).

„MČ Praha 6 bude proto velmi důkladně kontrolovat soulad případného soukromého záměru na předmětných pozemcích a v žádném případě nepřipustí změnu územního plánu,“ řekl zástupce starosty Prahy 6 a místopředseda komise pro územní rozvoj Martin Polách (ANO 2011).

Údolí Tiché Šárky je vyhledávanou rekreační lokalitou, kde ubývá turistických cílů na úkor privátních staveb. A právě pro společenské i kulturní vyžití občanů chtěla MČ Praha 6 získat tento objekt do svého vlastnictví.

 

Ing. Libuše Stoklásková

vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů MČ Praha 6