PRAHA 6: VYJÁDŘENÍ KE KOMUNIKACI RADNICE

Praha 6 – 29. 5. 2015 – Vyjádření radnice Prahy 6 k množícím se spekulacím o nedostatečném informování občanů během mimořádné události v souvislosti s kontaminovanou pitnou vodou v oblasti Dejvic a Bubenče v okolí Vítězného náměstí. 

Úřad městské části Praha 6 shrnuje svůj postup při informování veřejnosti následovně:

Hned po obdržení oficiální zprávy od odboru bezpečnostního a krizového řízení MHMP jsme zahájili informování občanů všemi dostupnými komunikačními kanály. Zpráva byla vyvěšena na webových stránkách Prahy 6, facebooku, v koordinaci s Městskou policií a PVK bylo zahájeno vylepování letáků na domovní dveře v dotčené oblasti. Veřejnost se o situaci dozvídala také prostřednictvím amplionů z vozidel Městské policie Prahy 6. Informace byla poskytnuta České televizi, Českému rozhlasu a on-line deníkům. Jednotliví radní byli po celou neděli k dispozici celostátním médiím. Postupně se tato zpráva objevila ve zpravodajství všech televizních stanic v hlavních vysílacích časech.

 

Uznáváme a nepopíráme, že prostřednictvím Informačního SMS kanálu v neděli 24. května informace k občanům Prahy 6 nedorazily.  Pečlivě vyhodnocujeme celou situaci a zjišťujeme příčiny, proč systém nefungoval. Jsme připraveni vyvodit důsledky a zjednat nápravu, aby se tato situace už neopakovala.

 

Pro posouzení situace vám poskytujeme následující údaje:

 • K odběru SMS infokanálu je přihlášeno v rámci celé Prahy 6 celkem 1 500 uživatelů, z nichž zhruba 500 jich žije v zasažené oblasti.

 • Naproti tomu první zprávu o této situaci zaregistrovalo z radničních webových stránek v neděli 12 556 uživatelů.

 • Oficiální facebookový profil radnice Prahy 6 si v neděli zobrazilo 43 281 uživatelů.

 • Aktuálně k dnešnímu odpoledni navštívilo radniční facebook doposud 85 165 osob.

   

  ing. Libuše Stoklásková

  vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů ÚMČ Praha 6

   721 145 900