PRAHA 6: STAROSTOVO PODĚKOVÁNÍ VŠEM

Praha 6 – 28. května 2015 – Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář /TOP 09/ děkuje všem za rozvahu a klid v kritické situaci s kontaminovanou pitnou vodou v oblasti Dejvic a části Bubenče, kterou Česko nezažilo od 70. let 20. století. Poděkování za trpělivost patří nejen všem obyvatelům, které tato komplikace zastihla, ale i těm organizacím a firmám, jež nám pomáhaly vyřešit tento nouzový stav.

"Děkuji zároveň všem školkám a školám, které s radnicí skvěle spolupracovaly, restauracím a ostatním provozovnám i Městské policii Prahy 6, Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy, Sboru dobrovolných hasičů v Nebušicích, Národní technické knihovně, občanskému sdružení K srdci klíč, Café 131, bez jejichž pomoci bychom tuto svízelnou situaci zvládali podstatně hůř, a děkuji rovněž městu Kladno za zapůjčení deseti cisteren.

V neposlední řadě patří mé díky firmám Coca-Cola, Mattoni a Ondřášovka, které nám zdarma a v potřebném množství po celou dobu zajišťovaly balenou pitnou vodu.

Jako starosta zároveň slibuji, že hned v pátek začne radnice Prahy 6 vyhodnocovat všechna vydaná opatření i učiněné kroky a postupy během této krizové situace.

V pondělí 1. června 2015 zahájím další jednání s Pražskými vodovody a kanalizacemi."

 

Ondřej Kolář  /TOP 09/, starosta Prahy 6