PRAHA 6: MEMORANDUM STAROSTY PRAHY 6 A PRIMÁTORKY HLAVNÍHO MĚSTA

Praha 6 – 27. května 2015 – Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová se po jednání krizového štábu ÚMČ Prahy 6 dohodli na následujícím memorandu:

Starosta Ondřej Kolář požádal primátorku hlavního města Prahy o součinnost při řešení problémů s kontaminovanou vodou v Dejvicích a Bubenči u Vítězného náměstí. Středeční výsledky odběrů vody i biologických odběrů totiž prokázaly přítomnost noroviru.

 

Podle vyjádření hygieniků voda už není infekční. V tuto chvíli stále platí, že v dotčených oblastech jde o vodu užitkovou, která není vhodná k pití ani vaření. Nákaza se v tuto chvíli může přenášet mezi lidmi podobně jako např. chřipka. Občané by měli dbát úzkostlivé osobní hygieny, aby se zamezilo šíření virové infekce mezi lidmi. Především školky a základní školy v postižené oblasti budou vyzvány k tomu, aby používaly větší množství čisticích prostředků s dezinfekcí.

 

Primátorka hlavního města Prahy přislíbila pomoc tím, že znovu osloví Správu státních hmotných rezerv a Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy požádá o nasazení většího počtu jeho příslušníků do postižené oblasti. Tyto složky by pak měly zajistit další zásobování pitnou vodou a její distribuci.

PVK dále provádějí proplach a hygienizaci vodovodní sítě, což může být příčinou poklesů tlaku vody ve vyšších patrech.

 

Důležité upozornění pro občany:

  1. Norovirové infekce se projevují průjmy, zvracením, zvýšenou teplotou, onemocnění trvá 12 hodin, maximálně 3 dny.

  2. Příznaky onemocnění se projeví za 24 až 48 hodin po nákaze, onemocnění se dále může šířit kontaktem mezi rodinnými příslušníky.

  3. Nezbytné je důsledné mytí rukou, zvýšená osobní hygiena, vyčlenění osobních věcí včetně ručníků, žínek apod. Dospělým lze doporučit dezinfekci rukou běžně dostupnými alkoholovými dezinfekčními prostředky.

  4. Je nutná izolace nemocného v rámci rodiny, která trvá ještě 48 hodin po odeznění příznaků.

  5. Rovněž důležitá je dezinfekce toalety a míst potřísněných zvratky nebo stolicí.

Radnice městské části Praha 6, Hygienická stanice hlavního města Prahy a PVK uveřejňují aktuální informace na svých webových stránkách. Výsledky dalších odběrů vody by měly být známy během čtvrtečního dopoledne.

 

 

Petr Vybíral

zástupce tiskového mluvčího