PRAHA 6: V DEJVICÍCH A ČÁSTI BUBENČE NENÍ VODA STÁLE PITNÁ

Praha 6 – 27. 5. 2015 – Radnice Prahy 6 obdržela výsledky odběrů kontaminované vody ve vodovodním řadu v Dejvicích a Bubenči. Informace k mimořádné situaci: kontaminovaná pitná voda ve vodovodním řadu v Dejvicích a Bubenči.

Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP) obdržela předběžné výsledky od Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. (PVK) z pondělních odběrů 25. 5. 2015. Z 19 vzorků je 5 stále pozitivních na koliformní bakterie, ostatní E. coli jsou negativní ve všech vzorcích.

Výsledky mikrobiologických analýz pitné vody obdržené od Zdravotního ústavu z pondělního odběru 15 vzorků vylučují přítomnost bakterií Clostridium perfringens a bakterií Escherichia coli ve všech vzorcích.

Biologické ukazatele jsou u všech vzorků v normě.

Přítomnost koliformních bakterií je prokázána v 1 vzorku (10 KTJ/100 ml).

Negativní nález koliformních bakterií u 8 vzorků.

V případě zbývajících 6 vzorků bude analýza koliformních bakterií upřesněna pro jasné potvrzení, nebo vyloučení. O výsledku obdrží HSHMP informaci ve středu 27. 5. 2015 v odpoledních hodinách.

Z výsledků virologického vyšetření biologického materiálu pacientů a virologického vyšetření vody, která byla odebrána v neděli 24. 5. 2015, jsou zachyceny noroviry.

 

Výsledky indikují výrazné zlepšení kvality vody, která však na několika místech stále nesplňuje požadavky vyhlášky na vodu pitnou. S ohledem na desítky nových hlášených případů onemocnění z neděle a na závažnost situace i rozsah zasažené oblasti vyhlášené mimořádné opatření trvá.

HSHMP proto doporučuje občanům stále zvýšenou obezřetnost při užívání vody v síti. Nadále trvá i doporučení používat na pití, k vaření, přípravě jídla, atd. vodu pitnou (cisterny, balená voda). V případě obnovení dodávek pitné vody ve vodovodní síti vydá HSHMP v zasažené lokalitě důrazné upozornění občanům a provozovatelům potravinářských podniků, vyrábějící, připravující nebo rozvážející pokrmy za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, v dětské skupině, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, v rámci zdravotních a sociálních služeb, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu, jimž je voda dodávána vodovodním řadem na nutnost intenzivního odpouštění vody před začátkem provozu. Vodu před upotřebením k mytí je třeba nechat odtékat volně co nejvíc po dobu nejméně pěti minut, aby se vodovodní potrubí pročistilo, a poté ji ohřát nad 65 stupňů Celsia.

 

Podrobnější informace najdete na stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy a Pražských vodovodů a kanalizací.

 

Petr Vybíral

zástupce tiskového mluvčího