PRAHA 6: JAK DLOUHO SE CHODÍ SE DŽBÁNEM PRO VODU?

Praha – 19. května 2015 – Vedení ÚMČ Prahy 6 ve snaze posunout jednání ohledně pozemků v přírodní lokalitě Džbán zaslalo primátorce hlavního města Prahy Adrianě Krnáčové dopis, v němž potvrzuje svůj eminentní zájem o jejich využití, a navrhuje řešení.

Firma Pražské vodovody a kanalizace, vlastněná magistrátem, na sebe podala návrh na insolvenci. Ve svém vlastnictví měla mimo jiné i několik nemovitostí na území hlavního města Prahy. Jedním z nich byl i soubor pozemků v Praze 6 Šáreckém údolí na Džbánu. Insolvenční správce rozhodl, že nemovitosti, závazky a pohledávky se budou prodávat jako celek. Proto se ÚMČ Prahy 6 nemohl zúčastnit dražebního řízení. V nabídce byly totiž pozemky rozkládající se i v jiných pražských městských částech. Dotčené pozemky na Džbánu získala firma Molepo, která následně zveřejnila svůj zájem realizovat v této lokalitě výstavbu obytných domů. S tímto záměrem seznámila Magistrát hlavního města Prahy a ÚMČ Prahy 6. Magistrát ani Šestka s jejich záměrem nesouhlasily, a proti je i většina občanů a různá občanská sdružení, např. Šárecké údolí, které preferuje zachovat tuto lokalitu jako významnou pražskou rekreační a volnočasovou zónu.  

 

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se proto obrátil dopisem na pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou s žádostí, aby MHMP učinil veškeré možné kroky k získání těchto pozemků do svého vlastnictví a následně zvážil jejich svěření Praze 6.

 

„Víme, že na daných pozemcích se mělo stavět, což je však v rozporu s územním plánem, a doufáme, že vlastník bude ochoten přistoupit na směnu za jiné pozemky na území hlavního města Prahy s možností výstavby,“ říká starosta Ondřej Kolář.

 

Jeho slova potvrzuje i radní pro ekonomiku Jaromír Vaculík, který dodává: „Tím dalším důvodem, proč bychom doporučili dohodu se společností Molepo, je i maximální vytíženost Ladronky, která je v tuto chvíli na samé hranici únosnosti. V areálu Ladronka se pořádají desítky kulturních a sportovních akcí s celopražským významem. Účastní se jich obvykle desítky tisíc lidí.

 

Celá záležitost pozemků je i pro veřejnost poměrně citlivá. Lidé ji bedlivě sledují a kontaktují dejvickou radnici. Proto se obracíme na pražský magistrát. Chtěli bychom se domluvit a posunout jednání kupředu,“ uzavírá starosta Ondřej Kolář. I my bychom samozřejmě preferovali volnočasové využití celé oblasti, uzavírá starosta Prahy 6.

 

Vedení radnice Prahy 6 nabízí magistrátu maximální podporu a součinnost na vyřešení této už několik let trvající záležitosti.