Nový úsek metra A do Motola byl slavnostně otevřen!

Praha 6. dubna 2015 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) slavnostně otevřel prodloužený úsek linky A. Čtyři nové stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol výrazně posílí systém veřejné dopravy v Praze 6, zrychlí se také cestování na Letiště Václava Havla. Jde o další nově otevřené stanice metra v Praze po sedmi letech.

Z Dejvické se bude možné dostat na novou konečnou stanici metra za 8 minut. Do stanice Nemocnice Motol se cestující z centra města (stanice Můstek) dostanou přibližně za 15 minut. Zkrátí se i cesta na Letiště Václava Havla – ze současných 21 minut z Dejvické na 15 minut ze stanice metra Nádraží Veleslavín. Celý úsek metra A z konečné na konečnou by měla souprava projet za 29 minut 15 vteřin.

 

Představení čtyř nových stanic

 

Bořislavka

Ač je nejblíže původní konečné trasy metra A, dokončena byla až jako poslední – razicí štíty směrem od Vypichu tudy projely až na závěr své trasy. Původně měla být stanice nazvána Červený vrch, v průběhu projektu se však její název změnil. Stanice se nachází 26,7 metrů pod úrovní Evropské ulice, celková délka stanice je 193 metrů.

 

Nádraží Veleslavín

Dominantou stanice jsou ručičkové nástěnné hodiny, které symbolizují spojení stanice metra a železnice. Stanice se stane novým hlavním přístupovým bodem na Letiště Václava Havla a nachází se u ní autobusový terminál. Stanice je umístěna pod povrchem v hloubce 19,4 metru.

 

Petřiny

Nejhlubší ze všech nových stanic se nachází 35 metrů pod povrchem. Prostor nástupiště navozuje dojem městské ulice, podlaha odkazuje na vzory historických dlažeb a chodníků centra hlavního města. Nejvýraznějším prvkem nástupiště je betonový monolit nad dvojicí výtahů na konci nástupiště – bublina s plasticky vyvedeným názvem stanice. Druhým dominantním prvkem nástupiště je originálně pojatý objekt dozorčích stanice.

 

Nemocnice Motol

Nemocnice Motol je jedinou hloubenou stanicí na novém úseku a jako jediná je osvícena denním světlem. Na vestibul, který je unikátně umístěn pod úrovní nástupiště, přímo navazuje podchod směřující k Fakultní nemocnici Motol. Stanice se nachází v hloubce pouhých 5,6 metrů pod povrchem a délka stanice je 160 metrů. 

Na stavbě se podíleli: IDS jako obstaravatel, Metroprojekt jako autor projektu, Sdružení metro V.A jako zhotovitel stavební části, společnosti Metrostav a Hochtief. Spolu s Metrostavem pracovaly na stavební části společnosti Subterra a Prominecon a jejich dodavatelé. Zhotoviteli technologické části byly společnosti Skanska a AŽD Praha. Dále Geomonitoring zajišťovaly ve sdružení firmy ARCADIS a INSET.

Průběžně na projektu pracovalo cca 500 techniků a dělníků ze zhruba pěti desítek firem.

Investiční náklady na celou stavbu by neměly překročit 20 mld. Kč, což znamená úsporu více než 2, 5 mld. Kč oproti původnímu propočtu.

Projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol“ byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Projekt byl dokončen v roce 2015.