PRAHA 6: PODEPSÁNO MEMORANDUM S FTVS UNIVERZITY KARLOVY

Praha, 19. června 2013 – Jedinečné lanové centrum, Centrum městské pohybové rekreace v areálu FTVS pro školy, děti a občany Prahy 6, turnaje žákovských a dorosteneckých přeborů nebo olympiáda seniorů. To všechno zajistí historicky první memorandum Prahy 6 s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, které obě strany podepsaly právě dnes! Vybrané akce a sportoviště budou pro zúčastněné zdarma a s garancí jedné z nejprestižnějších sportovních fakult v Česku.

„Sportovní areál fakulty, jeho polyfunkční hřiště a lanové centrum bude už od června pro naše děti, školy a občany k využívání zdarma. Turnaje žáků nebo olympiáda seniorů jsou v Praze 6 vyhlášenými akcemi a jsem ráda, že je budeme pořádat společně s fakultou a jejími odborníky,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Lanové centrum jako první část projektu „Centrum městské pohybové rekreace“

Už v červnu se otevřelo lanové centrum v areálu fakulty v Praze-Veleslavíně. Lanové centrum tvoří 12 vysokých lanových překážek a nízkých lanových drah. Je vybudováno v přirozeném prostředí vzrostlých stromů a je první ze čtyř částí unikátního Centra městské pohybové rekreace. Centrum budou tvořit ještě tři další části – venkovní tělocvična, hřiště pro pohybové aktivity seniorů a hřiště pro parkour. Dokončeno má být už letos na podzim.

„Toto je naše vůbec historicky první memorandum o vzájemné spolupráci s městskou částí. Žáci škol, senioři ale i další občany Prahy 6 budou mít jedinečnou příležitost, jak využívat náš sportovní areál a na určité akce navíc budeme mít své experty, kteří dokážou poradit jak správně cvičit nebo na co se při tělesném pohybu zaměřit,“ řekl Vladimír Süss, děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Téměř desítka akcí a hlavní program sportoviště FTVS zdarma

„Hodně si slibujeme od připravovaného projektu s pracovním názvem „Děti pojďte ven!“. Během příštího školního roku totiž chceme otevřít opravená i nová sportoviště u našich základních škol šestkovým občanům, především našim dětem. Různé sportovní hry a další pohybové aktivity budou pravidelně probíhat pod odborným dohledem a dozorem studentů fakulty, kteří si tak splní své povinné praxe. Rodiče budou vědět, že jejich děti tráví volný čas smysluplně, a zároveň nebudou mít strach pustit je si hrát ven,“ uvedl Ondřej Balatka, radní městské části Praha 6 pro školství, sport a volný čas.

"Sportovní areál FTVS pro občany Prahy 6"

Od června 2013 budou otevřeny sportovní areály FTVS veřejnosti Prahy 6, na kterých bude připravena celá řada pravidelných organizovaných cvičení.

Jednotlivé akce v areálu:

"Zdravá Šestka a Týden sportu zdarma"

FTVS se připojí k této tradiční akci a otevře zdarma pro tyto akce sportoviště fakulty.

"Lanové centrum v areálu FTVS"

Lanové centrum FTVS bude otevřeno pro objednané skupiny žáků základních škol Prahy 6 zdarma.

"Turnaje – finále žákovských a dorosteneckých přeborů Prahy 6"

Ve spolupráci s Prahou 6 poskytne FTVS ve vybraných termínech sportoviště areálu pro děti Prahy 6. FTVS bude na akcích oficiálním spolupořadatelem.

"S Prahou 6 sportujeme v každém věku"

V říjnu – 1. 10. 2013 – se v areálu FTVS uskuteční sportovní den seniorů Prahy 6.

"Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol"

FTVS ve spolupráci s Prahou 6 připraví programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle potřeb učitelů. Kurzy budou realizovány prostřednictvím Centra UK FTVS CŽV.

"Pohyb do škol a školek"

Oba subjekty budou usilovat o další využití sportovních areálů při základních a mateřských školách mimo výuku pro potřeby obyvatel Prahy 6. Rozvoj areálů bude v souladu s výukovými trendy, ale i pro potřeby volného času.

"Brožura Volný čas na Šestce"

Ve spolupráci s Prahou 6 a FTVS bude v roce 2014 vydána publikace mapující veškeré možné aktivity na území městské části pro využití volného času.