PRAHA 6: RADNICE SE NEZÚČASTNÍ DRAŽBY POZEMKŮ BÝVALÉHO STRNADOVA ZAHRADNICTVÍ

Praha, 28. 11. 2014 – Městská část Praha 6 nevyužije možnost účastnit se veřejné dražby ideální poloviny více než 11 tisíc metrů čtverečních pozemků a dvou staveb, které se nacházejí v severovýchodní části bývalého „Strnadova zahradnictví“ ve Vokovicích. Jde o podíl vlastněný akciovou společností ALBERGA v likvidaci. Termín dražby nemovitostí je nyní stanoven na 10. prosince 2014. Nejnižší podání je za částku 12,5 milionu korun. Městská část Praha 6 by se formou dražby mohla stát spoluvlastníkem pouze ideální poloviny nemovitostí. Jenže to má svá rizika.

„Vzhledem k tomu, že předmětem dražby je pouze ideální spoluvlastnický podíl, neznamená to, že by Praha 6 získala v dražbě reálnou část pozemků. Existuje riziko, že pozemky zůstanou nadále zatíženy zástavními právy a bez dohody s druhým spoluvlastníkem a se zástavním věřitelem nebude možné je fakticky využít. Spoluvlastník by mohl svoji polovinu navíc bez dohody s Prahou 6 prodat. Byly by tak výrazně ohroženy finanční prostředky městské části," řekl Jaromír Vaculík (TOP 09), radní odpovídající za majetkovou politiku Prahy 6.

V případě, že se chce městská část účastnit dražby, musí splnit několik podmínek

„Zastupitelstvo totiž musí schválit účast na dražbě a hlavně ještě před dražbou odsouhlasit maximální částku, kterou může Praha 6 do dražby vložit. Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva je veřejné, případným dalším zájemcům v dražbě by tak byla dopředu známa maximální částka Prahy 6 a to ve svém důsledku fakticky maří smysl a účel nákupu formou dražby,“řekl Ondřej Kolář (TOP 09), starosta městské části Praha 6.

Účast Prahy 6 neschválili zastupitelé již letos v dubnu

Zastupitelé projednali možnost zúčastnit se dražby části pozemků již v dubnu letošního roku. Pro návrh hlasovalo pouze 19 zastupitelů a účast v dražbě nakonec nebyla schválena. V červnu 2014 se pozemky v dražbě za nejnižší podání 16,2 milionu korun nevydražily. Nový termín dražby je stanoven na 10. 12. 2014, nejnižší podání je na částku 12,5 milionu korun. Detaily dražby zde:

http://naxos.cz/cs/detail/stavebni-pozemky-11-248-m2-ideal-pol-pro-bytovou-vystavbu

Bývalé „Strnadovo zahradnictví“ chátrá

Draží se ideální polovina u nemovitostí, které jsou historicky součástí areálu tzv. „Strnadova zahradnictví“, tj. areálu skleníků a zahradnického zařízení. V posledních desetiletích byl areál zdevastován, zarostl náletovou zelení a byl středem zájmu bezdomovců. Dotyčné pozemky jsou součástí areálu v jeho severovýchodní části. Územní plán stanovuje, že cca 69 % výměry je vedeno jako území všeobecně obytné a cca 31 % výměry je vedeno jako zeleň městská a krajinná.