V Praze 6 přibyly lavičky. Jsou tam, kde si je lidé přáli

Městská část Praha 6 instalovala prvních 35 kusů designových laviček pro posezení ve veřejném prostoru. Na základě on-line ankety mezi občany plánuje umístit celkem osmdesát nových laviček v celopražském designu. Dalších 50 laviček dodá na veřejná místa na území Prahy 6 Technická správa komunikací hlavního města Prahy. 

Nové lavičky slíbila městská část nakoupit a instalovat poté, co byly z Prahy 6 odstraněny reklamní lavičky společnosti AD-Net, s níž hlavní město ukončilo spolupráci. Ne všude ale byla místa pro posezení žádoucí. Proto se městská část rozhodla pro participaci prostřednictvím svého geoportálu a nechala rozhodnout občany. „Chtěli jsme znát názor lidí, kteří v těchto místech žijí, procházejí nebo tudy cestují. Nás záměr byl, abychom skutečně efektivně instalovali lavičky tam, kde je o ně zájem. Jsem rád, že se to povedlo,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek, který anketu inicioval. Z ní vyplynulo, že na Šestce zůstane z původních 160 reklamních laviček pouze osmdesát.

„Tato výměna laviček je zajímavá v tom, že občané nejdříve sledovali demontáž absence estetiky ve veřejném prostoru a posléze na stejných místech instalaci luxusních prvků uličního vybavení. Rozdíl v kvalitě těchto dvou řešení je propastný,“ komentuje umístění nového mobiliáře zastupitel Štěpán Barták, který je v Praze 6 odpovědný za veřejný prostor.

Městská část do nových laviček investuje dva miliony korun. Na dodávku byla opakovaně vypsána soutěž, která ovšem musela být několikrát zrušena kvůli nízkému počtu uchazečů. Na prodlení se projevil fakt, že se Praha 6 rozhodla pro hlavním městem doporučený mobiliář. Licenční podmínky laviček pražského mobiliáře totiž vyžadují přesné dodržení dokumentace a výrobních materiálů. Jsou tak zatížené specifikací, kterou může splnit omezený počet výrobců. Rada městské části proto nakonec odsouhlasila přímou objednávku u společnosti „mmcité“, která jako jediná v předešlých výběrových řízeních podala kompletní nabídku a splnila požadavky zadávacího řízení.  Ani to se však neobešlo bez komplikací, kvůli výpadku litinových komponentů firma dodala v termínu pouze polovinu zakázky. Do doby dodání zbylých laviček jsou uplatňovány ze strany městské části sankce za neplnění závazku.

O další lavičky si Praha 6 do konce roku polepší díky hlavnímu městu, které po dohodě s městskou částí prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy průběžně instaluje dalších 50 kusů stejného typu laviček. Pro ně byla vytipována místa zejména podél komunikací prvních tříd.