Nová LDN v Ruzyni bude moderní i úsporná

Praha 6 připravuje výstavbu nové léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) v Ruzyni. Její budoucí podoba vzešla z architektonické soutěže. Na vítězném návrhu, za nímž stojí ateliéry Lennox architekti a Rangherka 5, se na návrh porotců usnesla rada městské části. 

Moderní zdravotnické zařízení s kapacitou až 104 lůžek v Drnovské ulici nahradí zastaralý objekt v Chittussiho ulici v Bubenči. Při výběru nejlepšího návrhu se kladl důraz zejména na provozní a funkční řešení objektu a zahrady, začlenění nového komplexu do okolí a v neposlední řadě na energetické hledisko. „Potřebujeme zdravotnické zařízení, které bude poskytovat důstojnou léčbu a pomoc ve standardech 21. století. Jsem přesvědčen, že vítězný architektonický návrh tyto požadavky bezezbytku naplňuje. Vznikne zde moderní, otevřená léčebna, kde budou mít pacienti dostatek soukromí a zároveň možnost kontaktu s běžným životem,“ komentuje návrh Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor. Předpokládá se, že v přízemí nového domu vznikne kavárna, která propojí klienty LDN s návštěvníky a místními obyvateli, a v budově budou rehabilitační služby, jež bude moci využít i veřejnost.  

Vítězný návrh je hodnotný nejen z architektonického pohledu, ale vytváří podmínky pro co možná nejúčelnější provoz. „Jdeme tím naproti podnětům od vedení a personálu naší současné léčebny, s nimiž jsme provozní hledisko konzultovali. Při posuzování návrhů jsme čerpali z jejich praktických zkušeností, proto věřím, že nová budova bude dobře sloužit nejen klientům a jejich návštěvám, ale i zaměstnancům. Ti všichni zde najdou opravdu důstojné a příjemné prostředí,“ doplňuje Marián Hošek, radní Prahy 6 pro sociální politiku a zdravotnictví.

Odborná porota vybírala z celkem devíti návrhů. Třípodlažní kompaktní dům od Lennox architekti a Rangherka 5 oslovil porotce zejména prostorovým komfortem pro klienty LDN. Předností je variabilita konceptu, který umožňuje dělitelnost pokojů, poskytuje přehledné vnitřní uspořádání a zároveň intimitu léčebného prostředí. Budova se zelenou střechou bude energeticky úsporná a porota kladně hodnotila i způsob, jakým nová léčebna respektuje stávající zástavbu rodinných domů v okolí. Na druhém oceněném místě skončil návrh od Adam Rujbr Architects, jako třetí byl vyhodnocen návrh společnosti SOA architekti. Všem účastníkům bude vyplacena odměna dle pravidel soutěže.

Nezbytnou podmínkou stavby nové LDN na obecních pozemcích mezi ulicemi Drnovská, Pilotů a Dědinská je změna územního plánu. Ta je díky vstřícnému postoji pražského magistrátu těsně před schválením. Nová léčebna by podle předpokladů mohla být postavena do roku 2026, náklady na realizaci vítězného návrhu se odhadují na 290 milionů korun (bez DPH).