Základní školy v Praze 6 obnoví testování žáků

Základní školy v Praze 6 ve spolupráci s městskou částí plánují, že 1. listopadu znovu otestují své žáky na Covid-19. Ve čtrnácti školách by se žáci měli testovat prostřednictvím PCR testů metodou tzv. poolování, jedna škola využije antigenní testy. Testování bude dobrovolné a školám jej zaplatí městská část. Z rozpočtové rezervy na tuto akci uvolní podle skutečných nákladů více než 1,5 milionu korun.

„Nedovedeme si představit, že by stát školy opět uzavřel. Vláda nám zatím nesdělila konkrétní plán řešení, na zhoršující se epidemickou situaci je však nutné velice rychle a účinně reagovat. Proto znovu přicházíme s vlastní iniciativou. Pomocí testování chceme zajistit, aby se nákaza na školách dále nešířila. Děti chceme ve školách otestovat 1. listopadu, kdy se vrátí z podzimních prázdnin,“ vysvětluje Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství, společný záměr s vedením jednotlivých základních škol.

Testování ve školách bude dobrovolné, tedy výhradně na základě souhlasu rodičů. Školy plánují pokračovat v testování s dodavateli odběrových vzorků a laboratořemi, s nimiž již dříve navázaly spolupráci skrze transparentní výběrová řízení. Náklady na testování školám uhradí městská část Praha 6. „Rádi v tomto naše školy podpoříme, prostředky na testování – celkem jde o více než 1,5 milionu korun – uvolníme z rozpočtové rezervy, která byla již dříve vytvořena právě na řešení koronavirové situace,“ přibližuje radní pro školství Kubíková s tím, že uhradí-li testování Praha 6, rodičům tím neubyde z nároku na testování dětí z veřejného zdravotního pojištění.

Základní školy v Praze 6 se také rozhodly, že ve dnech 25. a 26. října zatím nebudou vyhlašovat ředitelské volno, jak navrhovala Hygienická stanice hlavního města Prahy. Školy tak vyhověly zpětné vazbě od mnohých rodičů, kteří poukazovali na to, že by měli pro tyto mimořádné volné dny bez výuky velmi krátký čas na zajištění péče o své děti.

 

V Praze 6 se aktuálně koronavirová nákaza vyskytuje na deseti z patnácti základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi městské části. Během uplynulých patnácti dnů stoupl počet dětí v karanténě ze 123 na 582, celkem se v karanténě nyní nachází sedmadvacet školních tříd.