Praha 6 ocenila výjimečné osobnosti: respektovanou dirigentku či kanadského autora kuchařek

Městská část Praha 6 má nové čestné občany. Na ceremoniálu ve Ville Pellé toto ocenění získali dirigentka Miriam Němcová, ředitel Národní technické knihovny (NTK) Martin Svoboda, in memoriam dlouholetý zaměstnanec úřadu městské části Jan Hrubeš, bývalá ředitelka šestkové základní školy Jana Matoušová a neformální kronikář Bubenče Milan Podobský. Cenu městské části pak symbolicky za intenzivní boj s nákazou COVID-19 obdrželi zaměstnanci Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) ve Střešovicích. Šéfkuchař a autor kuchařek Cameron Stauch, který během pandemie nezištně vařil pro azylový dům, převzal ocenění starosty pro zahraniční osobnost.

„Vážíme si těch, kteří jsou vynikající v tom, co dělají, a svou činností zároveň zlepšují život v naší městské části, potažmo šíří její dobré jméno. Podobně jako v minulých letech, tak i letos se nám podařilo vybrat osobnosti napříč širokým spektrem oborů,“ říká Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, a doplňuje:„Uplynulý rok byl citelně poznamenaný koronavirem. Proto jsme se také rozhodli ocenit ty, kteří nám pomohli zmírnit dopady pandemie a postarat se o nejzranitelnější skupiny lidí. Jejich aktivita a obětavost je příkladem pro nás všechny, abychom v sobě – obzvláště je-li to vysoce naléhavé – probudili svou lidskost a dokázali ostatním podat pomocnou ruku.“     

 

Čestné občanství Prahy 6 z rukou starosty Ondřeje Koláře převzala dirigentka a hudební skladatelka Miriam Němcová, a to za vynikající zásluhy v oblasti hudby. Přibližně 15 let diriguje koncerty pořádané městskou částí Praha 6 a vztah k dirigování a hudbě pěstuje také u studentů na Pražské konzervatoři. Čestné občanství za zásluhy v rozvoji Kampusu Dejvice pak na ceremoniálu převzal ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda. Pod jeho vedením se knihovna přestěhovala do moderní budovy v Dejvicích, kde se stala středobodem místního univerzitního areálu. Martin Svoboda současně aktivně promlouvá do studie úprav Kampusu Dejvice, z něhož by se v budoucnu mělo stát centrum kulturních a volnočasových aktivit.

 

In memoriam obdržel čestné občanství Prahy 6 Jan Hrubeš. Na úřadě městské části pracoval přibližně 20 let a jeho otisk nese řada kulturních a sportovních akcí v Praze 6 (např. u veřejnosti široce oblíbená Opera v Šárce). Armáda České republiky jej v minulosti ocenila pamětním odznakem za zásluhy a dlouhodobě skvělou spolupráci s Prahou 6. Na jeho počest se pak od letošního ročníku pojede cyklistický závod Author Pražská padesátka pod názvem „Memoriál Jana Hrubeše“. Podobně spjata se Šestkou je další čerstvá držitelka čestného občanství Prahy 6, Jana Matoušová, jež přes 25 let působila jako ředitelka ZŠ a MŠ Červený vrch. S nástupem pandemie COVID-19 pomohla zajistit včasné vzdělávání pedagogů v oblasti on-line výuky. Učitelé v Praze 6 tak i její zásluhou bez potíží zvládli zavedení on-line technologií do vzdělávacího procesu. Do společnosti čestných občanů Prahy 6 se pak zařadil i Milan Podobský, který je dlouholetým neformálním kronikářem Bubenče. S pomocí archivních úředních spisů skládá příběhy nejen významných osobností, ale i architektonicky zajímavých staveb a vil v Praze 6.

Ocenění pro kuchaře a nemocnici

Držitelem ocenění starosty městské části pro zahraniční osobnost se stal šéfkuchař, autor kuchařek a popularizátor vaření Cameron Stauch. Do Prahy se tento kanadský rodák přistěhoval se svou manželkou, jíž je velvyslankyně Kanady v ČR Ayesha Patricia Rekhi. V období nejstriktnějších protipandemických opatření společně s manželkou nezištně vařil pro azylový dům sídlící v blízkosti ambasády. Odhadem připravil přes 700 litrů polévky, kterou obyvatelům azylového domu pravidelně osobně nosil.   

 

Cenu městské části Praha 6 na slavnostním ceremoniálu v neposlední řadě získala střešovická Ústřední vojenská nemocnice, kde v pandemickém období vzniklo jedno z prvních testovacích center. Díky úzké spolupráci s Prahou 6 ÚVN vloni rovněž spustila pilotní projekt vakcinace seniorů v centrech sociální péče, v jehož rámci významně pomáhal také nově zřízený mobilní očkovací tým. Zdravotníci z ÚVN se pak v květnu letošního roku zásadně podíleli na vzniku a provozu Národního očkovacího centra. Ocenění symbolicky za všechny zaměstnance nemocnice převzal Ivan Jeřábek, náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči ÚVN.