Dětské skupiny v ohrožení, přesto Praha 6 otevírá novou dětskou skupinu Sluníčko

Děti od dvou let mohou v Praze 6 navštěvovat novou dětskou skupinu, ve Střešovicích ji otevírá městská část. Dětská skupina Sluníčko má kapacitu 12 míst, náklady na provoz a vybavení Praha 6 převážně pokrývá z evropské dotace. Zároveň se vymezuje vůči vládnímu návrhu na přeměnu dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly pro provoz a odlišnou metodikou financování.

„Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak se stará o své nejslabší a nejmladší členy. Právě proto mám velkou radost, že se podařilo prosadit vznik naší první dětské skupiny,“ říká Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství, a doplňuje: „Získali jsme tím nových 12 míst pro děti od dvou let. Dětskou skupinu Sluníčko navíc otevíráme v lokalitě, kde je v rámci Prahy 6 poměrně nedostatek mateřských škol.“ Podle radní je možné v rámci přijímacích kritérií do dětské skupiny zvýhodnit děti učitelů, zaměstnanců městské části a sociálních pracovníků v příspěvkových organizacích Prahy 6. Personál nové dětské skupiny tvoří tři chůvy, z nichž jedna má zdravotnické vzdělání.

Dětská skupina Sluníčko sídlí vnově zrekonstruovaném historickém objektu ve Střešovicích. Rekonstrukce stála 4 miliony korun a městská část ji uhradila ze schváleného rozpočtu. Na finanční pokrytí provozu a vybavení nové dětské skupiny pak Praha 6 úspěšně čerpá dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu. Její výše na dva roky dosahuje částky 2,4 milionu korun. Finanční spoluúčast Prahy 6 v tomto projektu činí 126 tisíc korun.

Soumrak dětských skupin?

Dětské skupiny jsou alternativou ke klasickým školkám, v České republice jich funguje momentálně kolem tisíce. Doposud jsou financovány z evropských fondů, ovšem od poloviny roku 2022 je jejich postavení nejisté. Aktuálně se totiž ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nachází novela zákona, za níž stojí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Podle nově navržené legislativy se dětské skupiny mají přeměnit na jesle s odlišným způsobem financování. „Místo pokrytí stávajících nákladů dětských skupin vláda plánuje příspěvek na dítě v podobné výši, jako je tomu u školek. Jenomže náklady na provoz dětské skupiny jsou vyšší, a to zejména v personální oblasti. Spolu s plánovaným limitem pro školkovné, které hradí rodiče, jde o cestu směrem k zániku dětských skupin. Šokové snížení příjmů jednoduše neunesou,“ přibližuje Marie Kubíková.

Další obtíž pro zřizovatele se ukazuje v přísnějších hygienických a stavebně technických parametrech, které by nově dětské skupiny musely splňovat. „Původně nižší nároky jsme využili k tomu, abychom naši dětskou skupinu Sluníčko umístili do historického objektu. Ten po rekonstrukci poskytuje dětem a chůvám veškeré potřebné vybavení a komfort, školka by zde ale kvůli přísným normám vzniknout nemohla. Pokud tedy nenalezneme shodu s přísnější vyhláškou, bude ve Střešovicích opět péče o děti ohrožena,“ dodává radní Kubíková.

 

Ohledně budoucnosti dětských skupin se radní Kubíková radí s odborníky ze sociální oblasti, mj. s Lenkou Kohoutovou, charitativní pracovnicí a ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. „Rodiče mají určovat, kam budou jejich děti docházet ve školní i předškolní výchově. Politici jsou od toho, aby nastavovali systém, ze kterého lze vybírat. Zákon o dětských skupinách proto musí zůstat tak, jak je,“ říká Lenka Kohoutová a dodává: „Musíme najít finanční zdroje pro zachování dětských skupin. Domnívám se, že lze zeštíhlit fungování ministerstva práce a sociálních věcí, pak zbyde právě na zachování již dobře zavedených a fungujících dětských skupin.“