PRAHA 6 A NADACE CHARTY 77: UNIKÁTNÍ PROJEKT – DŮM 4 MÚZ

Praha, 12. 9. 2014 – Prázdné budovy v Šolínově ulici v Praze 6, odkud se vloni odstěhoval Domov pro seniory Elišky Purkyňové mohou mít nové využití. Pražští zastupitelé schválili převod nemovitostí městské části Praha 6. Ta o objekt zažádala, protože společně s Nadací Charty 77 navrhla ojedinělé využití objektu. Měl by totiž vedle občanů seniorů z Prahy 6 sloužit také seniorům z řad umělců. Projekt, který nemá v Česku obdoby má zatím pracovní název „Dům 4 múz“. Plánovaná kapacita je 80 míst.

Již v listopadu 2013 podepsala Praha 6 s Nadací Charty 77 memorandum o spolupráci při vytvoření domu pro seniory umělce a seniory z Prahy 6.

„Nadace Charty 77 zajistí finanční prostředky na rekonstrukci objektu za podmínky, že zůstane zachován původní charakter budovy. Po rekonstrukci vznikne v objektu kapacita pro cca 80 seniorů. Polovina této kapacity bude využívána Nadací Charty 77 pro seniory, kteří v aktivním věku působili v oblasti kultury a druhá polovina městskou částí Praha 6. Provoz domu zajistí Praha 6,“ řekla Marie Kousalíková, starostka Prahy 6.

Praha 6 i Nadace Charty 77 předpokládají, že Dům seniorského bydlení nebude spočívat pouze v ubytování a volnočasových aktivitách seniorů, ale zároveň zahrne i oblast poradenskou v oblasti sociální, zdravotní, soukromoprávní s ohledem na zajištění poskytování dalších služeb seniorům. Uvedená oblast bude přístupná jak jejich blízkým, tak i široké veřejnosti.

„Zdá se, že poslední překážka k naplnění memoranda mezi Nadací a Městkou částí Praha 6 je odstraněna. Moc se těšíme na spolupráci na vysněném projektu Nadace Charty 77 „Dům čtyř múz“. Jsme rádi, že jsme získali silného partnera, který každodenní prací v Praze 6 dokazuje, že sociální služby opravdu dělat umí a my se pokusíme být důstojným účastníkem společného, a tolik potřebného a prospěšného projektu pro seniory,“ řekla Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77.

Desítky let sídlil v objektu v Šolínově ulici Domov pro seniory Elišky Purkyňové. Od loňského roku se přestěhoval do nové moderní budovy v Cvičebné ulici. Prázdný objekt v Šolínově ulici blízko stanice metra Dejvická a centra Prahy 6 může sloužit potřebným nadále.

„Říká se, že to, jak se společnost dokáže postarat o své seniory, odráží její úroveň. Právě ve spojení s Nadací Charty 77 a hlavním městem Praha bychom chtěli, aby zde senioři znovu nalezli potřebné útočiště. Je totiž mnoho významných umělců a také dalších občanů Prahy 6, kteří nemají kde prožívat pokojné stáří a právě toto je šance, jak prožít stáří v klidu a pohodě,“ dodala Kousalíková.