Poutní cesta z Prahy do Hájku připomněla 300 let místních kapliček

Uběhlo 300 let od položení základního kamene jedné z dvaceti kaplí na poutní cestě mezi Prahou a klášterem Hájek v Červeném Újezdě. Jubileum si v sobotu připomněli poutníci, kteří putovali po stopách jednotlivých kapliček.

Poutní cestu původně lemovalo celkem dvacet kaplí, dochovalo se jich jedenáct. Výklenkové, přibližně 8 metrů vysoké kaple byly postaveny v roce 1720 v nepravidelných rozestupech (od 600 do 800 metrů) ke stému výročí založení hájecké lorety.

Celkem šest zachovaných objektů nynější poutní cesty se nachází na území Prahy 6, která je tradičním patronem každoročního putování po stopách kapliček. Praha 6 rovněž stojí za obnovou poutních míst. „Praha 6 dlouhodobě a cílevědomě podporuje postupnou opravu kaplí na poutní cestě do Hájku. Před dvěma lety jsme ještě navíc zveřejnili výzvu k donátorství. Na základě této výzvy radní pro památkovou péči Evy Smutné se podařilo získat přes 200 tisíc korun, které byly v loňském roce použity na opravu kamenných prvků kaple Dlabačov,“ řekl místostarosta Prahy 6 pro kulturu, sport a volný čas a také aktivní účastník poutě Jan Lacina (STAN).

Právě kaple na Dlabačově představuje začátek poutní cesty, ta dále pokračuje přes Bílou horu, Hostivici, Litovice až do Hájku. Podél trasy byly poutníkům zpřístupněny objekty, které obvykle nejsou pro veřejnost otevřené, mezi nimi litovická tvrz nebo barokní ovčín v centru Hostivice. Na hostivickém zámečku pak byla k vidění výstava o historii poutní cesty. „Otevíráním památek se snažíme ukázat další historický a architektonický rozměr našeho města. O kráse barokního ovčína, který byl poprvé otevřen veřejnosti, jsme se například dozvěděli až ve chvíli, kdy investor žádal o jeho demolici. Podařilo se tomu zabránit a ovčín by se měl stát hlavní součástí přestavovaného areálu,“ říká architektka Klára Čápová, starostka Hostivice.

Na konci poutě, ve františkánském klášteře v Hájku, se její účastníci mohli těšit ze slavnostního programu, který zahájila poutní mše svatá. Odpoledne pak probíhaly prohlídky kláštera a výtvarné dílny, sváteční atmosféru dotvořil koncert dětského sboru hostivické základní umělecké školy.