Krizový štáb Prahy 6 rozhodl o opatřeních v boji s koronavirem

Mateřské školky a základní školy v Praze 6 dostanou od městské části roušky a respirátory, Praha 6 také zajistí testování pedagogů a dezinfikování vnitřních prostor škol a školek. Městská část rovněž přistoupila k dezinfikování veřejných prostor a usiluje o zřízení nových odběrových míst pro veřejnost. O jednotlivých opatřeních rozhodl na svém zasedání krizový štáb Prahy 6.  

„Na druhou vlnu koronavirové pandemie jsme se jako městská část připravili již dopředu. V dubnu jsme mimo jiné nakoupili 205 tisíc jednorázových obličejových roušek. Z těchto zásob můžeme nyní čerpat a nákup dalších ochranných prostředků chystáme. Zásoby ochranných pomůcek slouží pro potřeby radnice, stejně jako při první pandemické vlně ovšem poskytneme zásoby i zařízením sociálních služeb a také školkám a základním školám, kde je nyní situace nejkomplikovanější,“ říká Ondřej Kolář, starosta městské části Praha 6.

Aktuálně se v karanténě nachází 14 tříd základních škol a čtyři oddělení mateřských škol sídlících v Praze 6. Pro všechny třídy, jimž byla z rozhodnutí pražské hygienické stanice nařízena karanténa, se školy snaží organizovat plnohodnotnou online výuku. Děje se tak dle jejich aktuálních kapacitních možností. Městská část Praha 6 je v úzkém kontaktu s ředitelkami a řediteli všech veřejných základních škol a školek na území Prahy 6, dotčené školy a školky dále konzultují konkrétní opatření a další postup s pražskou hygienickou stanicí. „Děláme maximum, abychom udrželi naše školy a školky otevřené a co nejbezpečnější pro děti i zaměstnance. Pro zájemce z řad pedagogů máme zajištěné testování. Do mateřských školek dodáme další roušky a všichni zaměstnanci škol od nás dostanou respirátory na nejbližší týden. Do té doby očekáváme uvolnění zásob ze státních hmotných rezerv. Ve školách a školkách, kde se koronavirus vyskytl opakovaně, pak proběhne plošná certifikovaná dezinfekce,“ říká Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro oblast školství, a dodává: „Byli bychom rádi, pokud by se podařilo pro školy a školky zavést speciální podpůrnou linku hygienické stanice. Nesmíme dopustit, že se zde nebudou mít na koho obrátit, jestliže se o výskytu dozví například o víkendu.“

V léčebnách dlouhodobě nemocných ani v domovech s pečovatelskou službou na území Prahy 6 se aktuálně nevyskytuje žádný případ nákazy koronavirem. „Situaci soustavně monitorujeme a rozhodně neponecháváme nic náhodě. Naše sociální a zdravotní zařízení jsou vybavena rouškami a respirátory přibližně na následující tři měsíce,“ přibližuje Marián Hošek, který jako radní Prahy 6 zodpovídá za oblast sociálních věcí a zdravotnictví. V případě potřeby městská část Praha 6 rovněž pomůže s rozvozem obědů, léků, dezinfekce a potravin pro seniory.

Dezinfekce a nová odběrová místa

Praha 6 rovněž přistoupila k dezinfikování veřejných prostranství. Postupně a dle vytíženosti jednotlivých lokalit jsou dezinfikovány veřejné lavičky, dětská hřiště a také vestibuly metra a stanice městské hromadné dopravy. Krizový štáb městské části Praha 6 rovněž rozhodl o zakoupení čtyř kusů nových výkonných dezinfekčních přístrojů na dezinfekci vnitřních prostor radnice, zařízení sociálních služeb či škol v Praze 6. 

Na území městské části Praha 6 se aktuálně nachází pět odběrových míst (z toho tři výhradně pro samoplátce), kde si lidé mohou nechat provést test na koronavirus. V jednání s Magistrátem hlavního města Prahy je zřízení dalšího odběrového místa na Vítězném náměstí a rovněž na parkovišti u koupaliště Džbán, které by mělo fungovat v režimu drive-in (testování z automobilu). 

Preventivní opatření na úřadu

Provoz Úřadu městské části Praha 6 je již od 1. září nastaven tak, aby se snížila četnost pohybu cizích osob po budově. V úřední dny – v pondělí a ve středu – je úřad pro návštěvníky otevřen bez omezení od 8 do 18 hodin. Mimo úřední dny – v úterý, ve čtvrtek a v pátek – jsou úředníci občanům k dispozici na jednotlivých odborech po předchozí telefonické domluvě. V těchto dnech je bez omezení v provozu podatelna, Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů a CzechPoint. V souladu s vládním nařízením je pohyb po budově možný jen s rouškou přes ústa a nos. Látkové roušky mají občané Prahy 6 k dispozici u vstupu do budovy úřadu městské části.

Úřad je dále připraven zavést speciální pracovní režim, kdy se zaměstnanci jednotlivých odborů rozdělí do skupin a budou pracovat na směnný provoz. Omezí se tím kontakt mezi pracovníky a zároveň bude zachována zastupitelnost v rámci jednotlivých odborů. Veškerá jednání na úřadu již nyní probíhají primárně prostřednictvím nástrojů online komunikace.