Městská část Praha 6 má nového tiskového mluvčího

Pozici tiskového mluvčího městské části Praha 6 bude od 1. září 2020 zastávat Jiří Hannich. Ve funkci tak vystřídá Ondřeje Šrámka, jenž odchází na vlastní žádost.

Jako tiskový mluvčí městské části Praha 6 bude Jiří Hannich zodpovědný za styk s médii, koordinaci dílčích komunikačních projektů a informování veřejnosti o aktivitách městské části a jejích představitelů skrze tradiční i nová média. “Těším se na spolupráci se zastupiteli a kolegy z úřadu a na zajímavé projekty pro veřejnost, jež nás v blízké době čekají. Půjde zejména o oslavy stoletého výročí založení Prahy 6, rekonstrukci bitvy na Bílé hoře či odhalení sochy Marie Terezie ve stejnojmenném parku na Hradčanech,” říká Jiří Hannich.

Na Úřad městské části Praha 6 přichází Jiří Hannich s více než pětiletou zkušeností z oboru komunikace a public relations. Převážnou část svého dosavadního profesního života strávil v agenturním prostředí, kde zajišťoval PR služby pro klienty ze zdravotnické oblasti. Vedl například komplexní osvětové kampaně, jež upozorňovaly laickou veřejnost na příznaky a prevenci závažných onemocnění (mozková mrtvice, žloutenka typu C). Vedle toho se staral o komunikaci moderních terapií a medicínských technologií, a to mj. ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními, odbornými lékařskými společnostmi a pacientskými organizacemi. Naposledy působil na Letišti Praha jako specialista externí komunikace. V rámci této pozice zajišťoval medializaci vybraných témat, spravoval sociální sítě (Twitter a LinkedIn Letiště Praha) a spolupracoval na projektech s partnerskými subjekty letiště (např. s planespotterskými spolky). Společně s kolegy z externí komunikace Letiště Praha také zvítězil v odborné anketě PR tým roku 2019, kterou vyhlašuje oborová organizace PR klub.

Další aktuální informace o dění v městské části Praha 6 naleznete na Twitteru @Praha6. Sledujte také Facebook @praha6 nebo Instagram @mestskacastpraha6.