PRAHA 6: ZASTÁVKA U KAŠTANU – RADNICE PRO, ALE VINOU NĚKOLIKA ZASTUPITELŮ V OHROŽENÍ

Praha, 20. 6. 2014 – Plánovaná rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská měla vyřešit také stávající zastávku U Kaštanu. Společně s občany prosazovala zachování této zastávky také Rada městské části Praha 6 a zároveň rada schválila, že investorovi rekonstrukce pražskému dopravnímu podniku poskytne 1,5 milionu korun. Vše ale záviselo na hlasování zastupitelů. Po dnešním jednání zastupitelstva, kdy 2 zastupitelé hlasovali proti a 8 se hlasování zdrželo, je ale téměř jisté, že zastávku U Kaštanu nahradí naplánovaná zastávka s pracovním názvem Poliklinika Břevnov.

„Rada, občané, živnostníci a občanské iniciativy – my všichni jsme si přáli zachování zastávky U Kaštanu a rada městské části jim vyšla vstříc. Dopravnímu podniku rada jasně řekla, že si nepřejeme její rušení a na rekonstrukci zastávky jsme schválili poskytnutí mimořádného finančního příspěvku. Jenže tím, že někteří z koaličních i opozičních zastupitelů záměr rady nepodpořili, teď budou občané velmi nemile překvapeni a jednotliví zastupitelé, kteří se postavili proti radě nebo se hlasování zdrželi, teď mají občanům co vysvětlovat,“ řekl Jan Záruba, místostarosta Prahy 6.

Přehled hlasování naleznou občané na webu www.praha6.cz

Přesun zastávky U Kaštanu o cca 170 m východním směrem (směrem zpět do centra k dnešnímu přechodu pro chodce u Šultysovy ulice) s pracovním názvem Poliklinika Břevnov oznámil Dopravní podnik hlavního města Prahy jako investor stavby. A to proti vůli radnice, občanů, živnostníků a dalších iniciativ.

Rekonstrukce trati má začít 28. června a skončit 29. srpna letošního roku. Již začala oprava tramvajového obratiště Vypich. Rekonstruovat se bude trať v délce 2 654 metrů a rekonstrukce bude probíhat od křižovatky s Ankarskou ulicí po ulici Pod Královkou a to včetně kolejí ve smyčce Vypich. Součástí je také úprava šesti tramvajových zastávek – Vypich, Říčanova, Břevnovský klášter, U Kaštanu, Drinopol a Marjánka. Zastávky budou bezbariérové a některé s přístřeškem. Počítá se také s některými úpravami přechodů pro chodce.

Například zastávka Vypich má být v obou směrech sdružená pro tramvaje i autobusy a při přestupu se tak cestující vyhnou mnohdy nebezpečnému přecházení vozovky. Konstrukce tramvajové trati má stát na betonových pražcích ve štěrkovém loži. Část Ankarská–Tomanova má být zakryta živičným povrchem pro možné pojíždění autobusy. Úseky mezi Patočkovou ulicí a smyčkou Královka a také mezi Falckou ulicí a zastávkou Obora Hvězda budou zatravněny.