Správnou péčí o zeleň proti klimatickému ohrožení

V červnu loňského roku vyhlásila Praha 6 stav klimatického ohrožení. Řadu praktických opatření, která přispívají ke zlepšení klimatických poměrů ve městě, se již úspěšně podařilo zavést, jiná se intenzivně připravují.

Šetrné způsoby péče o životní prostředí si Praha 6 také klade jako podmínky pro výběrové řízení na rámcovou smlouvu na údržbu a péči o zeleň. "Čtyřletá smlouva vyprší v dubnu příštího roku a již nyní se připravují zadávací podmínky, které zohlední právě měnící se klima ve městě," upřesňuje starosta Ondřej Kolář, který má životní prostředí ve své gesci..

Během roku Praha 6 postupně přistoupila ke změnám v organizaci údržby zeleně.  Ty se týkají technologických postupů při seči travních porostů. Cílem je udržet porosty co nejdelší dobu v dobré kondici tak, aby přispívaly ke zlepšení klimatických poměrů ve městě. Plochy jsou rozděleny na tři kategorie podle frekvence sečí (od 4 a více za rok po 2x za rok). Aby se předešlo riziku vysychání porostů, seče se provádějí na výšku zdvihu 8 cm. Velkou pozornost věnuje obnově travnatých povrchů aplikací speciálních odborných zásahů (vertikutace, zapískování, dosetí).

Zohledňují se i stále narůstající požadavky na zlepšování biodiverzity. Proto vznikají květnaté louky a květnaté pásy za použití speciální regionální směsi, ve kterých jsou zastoupena semena rostlin pro danou lokalitu „domácí“, s minimálním zastoupením trav. Na sestavení směsi Praha 6 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou. Květnaté louky najdeme na Břevnově, Ruzyni nebo na Vypichu u inlinové dráhy.

Nově zakládané trvalkové záhony jsou tvořené travinami a trvalkami určenými pro slunné a suché lokality s minerálním mulčem. Typickým příkladem jsou levandulové záhony v Patočkově ulici, ale také vysazená chmelová stěna na Vítězném náměstí. Také na tramvajových pásech chce Praha 6 prosadit výsadbu suchomilných rostlin nebo výsev suchomilných travních směsí. Na tom se však nejprve musí dohodnout s dopravním podnikem. Novinkou bude připravovaný projekt „dešťového záhonu“, který by měl vzniknout ve vnitrobloku u Vokovické ulice. Voda z chodníků bude svedena přímo do záhonů. V břevnovském parku Královka se zase projektují podzemní nádrže na dešťovou vodu.

Praha 6 v letošním roce spustila novou formu grantů na tzv. malé projekty do oblasti životního prostředí. Fyzické i právnické osoby mohou žádat až o 10 tisíc korun na realizaci vlastních projektů typu instalace nádoby na dešťovou vodu, zřizování záhonů, údržba stávajících nebo výsadba nových stromů apod. Jednoduchý formulář je k dispozici na webových stránkách úřadu.

S ohledem na měnící se klimatické podmínky se Praha 6 zaměřuje na výsadbu stromů, které jsou odolnější suchu a vyšším teplotám (platany, jinany, dřezovce a jerlíny) a upouští od výsadeb stromů v co největší velikosti (20 – 25 cm), neboť jejich adaptace na extrémní klimatické poměry je snížená a velké vysazované stromy vyžadují větší zálivku a péči. Protože se v loňském roce velmi osvědčilo umístění vodních vaků, letos budou umístěny k téměř čtyřem stovkám stromů. Voda z nich se pomalu uvolňuje po dobu několika hodin, takže množství vody, které půda vsákne, je téměř 100 %. Dále je jednoduše přehledné (podle toho, kolikrát byl vak naplněn v určitém časovém období), kolik vody se k jednotlivému stromu dostalo.