Zastupitelé Prahy 6 jednali o letišti

Vedení městské části Praha 6 se zásadně ohrazuje proti dvěma článkům, a to na serveru lidovky.cz  „Praha 6 podpořila výstavbu paralelní dráhy na Letišti Václava Havla…“ a na blesk.cz „Praha 6 odhlasovala rozšíření letiště, posvětila pouze vznik paralelní dráhy“. Oba články hrubým způsobem zkreslují obsah včerejšího usnesení Zastupitelstva Prahy 6. V něm si zastupitelé naopak vyžádali před jakýmkoli rozhodnutím o stavbě paralelní dráhy další odborné podklady a především stanovisko hlavního města Prahy. Vyvozovat z tohoto usnesení souhlas se stavbou paralelní dráhy a s dalším rozvojem letiště je zavádějící a poškozuje to dobré jméno městské části Praha 6.

 

Zastupitelé MČ Praha 6 po dlouhé diskuzi souhlas se stavbou paralelní dráhy nevyjádřili, navíc si stanovili podmínky jakéhokoliv svého budoucího rozhodnutí – patří mezi ně koordinace se silničním okruhem, napojení železnicí a právně závazné omezení provozu letiště,“ říká k tomu místostarosta Jan Lacina, /STAN/.

 

Letiště Václava Havla (LVH) je jedním z důležitých partnerů MČ P6 a potažmo i HMP. Svými potřebami, provozem a v podstatě i možnostmi výrazně ovlivňuje rozvojové možnosti čtvrti v západní části a z hlediska životního prostředí výrazně ovlivňuje život čtvrti ve všech sledovaných oblastech ekologických, ekonomických a společenských disciplín. Městská část Praha 6 vyzývá hlavní město Prahu k vyjádření jasného postoje k předmětné problematice a k aktivní spolupráci na prosazování obecních zásad a požadavků.

 

MČ Praha 6 po tři desetiletí zaujímá konzistentní postoj k letišti, jeho rozvoji, potřebám i provozu. Chápe skutečnost kontaktu letiště s obydlenými částmi města i snahy provozovatelů o povýšení letiště na zařízení 21. století.

 

Na druhé straně však Praha 6 vždy důsledně hájí potřeby občanů, dohodnuté limity provozu i dopady z nich vyplývající. Od omezení nočního provozu až po např. dočasného zrušení pravidla "use it or lose it". Dohodnuté kompenzace z provozu či jeho porušování obrací MČ P6 do zlepšování životního prostředí souvisejících území, má s letištěm otevřeno několik programů umožňujících např. dětem zahraniční studium apod.