Kvůli zjištěním předsedy představenstva proběhne ve SNEO, a.s. forenzní audit

Předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti SNEO Jan Sedláček svolal kvůli svým zjištěním v hospodaření společnosti mimořádnou valnou hromadu, tvořenou radou městské části. Valná hromada vzala jím předloženou zprávu na vědomí a vyjádřila vedení SNEO, a.s. podporu s dosavadními přijatými opatřeními v organizační struktuře, personálních opatřeních i smluvních vztazích akciové společnosti.

Vzhledem k závažnosti předložených zjištění bylo předsedovi představenstva a generálnímu řediteli uloženo vypsat, v součinnosti s tajemníkem Úřadu městské části Praha 6 Janem Holickým, výběrové řízení na forenzního auditora společnosti SNEO, a.s. S výsledky forenzního auditu seznámí generální ředitel a předseda představenstva SNEO a.s. valnou hromadu do 30. června 2020 prostřednictvím příslušného radního, tedy místostarosty Jana Laciny /STAN/.

„Pro mě jako gesčně příslušného radního je podstatné, že rada městské části vyjádřila novému vedení SNEO a.s. v jeho transformačních krocích plnou podporu. Myslím, že je dobře, že se na hospodaření firmy v předešlých letech podíváme podrobněji. Je to vlastně logický důsledek transformace, kterou SNEO a.s. – jako jediná akciová společnost naší městské části – aktuálně prochází,“ říká Jan Lacina /STAN/.