Další nakládání s pomníkem maršála Ivana Stěpanoviče Koněva

Zastupitelstvo městské části Praha 6 dnes rozhodlo o dalším nakládání s pomníkem maršála Koněva a přijalo usnesení poměrem hlasů 33 pro, 1 proti (6 zdrželo, 5 nehlasovalo). Podpora pro toto usnesení byla napříč politickým spektrem.

Ondřej Kolář /TOP 09/, starosta Prahy 6: „Usnesením, jak je schváleno, dala Praha 6 najevo, že máme zájem na vyřešení situace. Budeme hledat důstojné umístění sochy u některé paměťové instituce. Prosím všechny, aby se snažili situaci zklidnit a ne ji dále eskalovat. Sochu nehodlá nikdo ničit ani strhávat, bude přesunuta na důstojné místo.“

Jakub Stárek /ODS/, statutární místostarosta Prahy 6: „Po třech týdnech intenzivních debat jsme dospěli k závěrečné tečce za touto etudou. Nyní se můžeme vrátit k řešení aktuálních problémů, které dennodenně trápí naše občany. Jako je dostavba vnitřního a vnějšího okruhu, zvyšování kapacity škol či péče o seniory.“

Jan Lacina /STAN/, místostarosta Prahy 6: „Jsem poctěn tím, že mám za úkol připravit soutěž, která může mít i mezinárodní rozměr. Vedle Rudé armády může konečně dojít i na velitele Pražského povstání, generála Kutlvašra. Podoba pomníku osvobození může ve 21. století nabývat různých podob. S žádostí o spolufinancování oslovíme hlavní město Prahu. Hlavní město také nedávno schválilo vznik Muzea paměti 20. století, socha by mohla být jedním z prvních příspěvků do muzea.“


Městská část Praha 6

Zastupitelstvo městské části

Usnesení

ze dne 12.09.2019

 

č. 120 / 19

 

 

Pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.  B e r e   n a   v ě d o m í

  1. ústní důvodovou zprávu
  2. proběhlou rozpravu

 

II.  P o v ě ř u j e

1. místostarostu  Mgr. Jana Lacinu
vypsáním otevřené výtvarné soutěže na památník osvobození Prahy na konci 2. světové války namísto sochy maršála I. S. Koněva a prověřit zdroje financování z hlavního města na realizaci památníku

 

2. statutárního místostarostu MČ Praha 6 Mgr. Jakuba Stárka
v souvislosti s otevřenou výtvarnou soutěží dle bodu 1. připravit a vyhlásit soutěž o návrh s cílem úprav veřejného prostoru náměstí Interbrigády (vymezeného ul. Jugoslávských partyzánů ze západu a ul. Terronská z východu)

3. RMČ Praha 6
nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla (sochy) maršála I. S. Koněva, nejlépe v některé z paměťových institucí a zajištění nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla (sochy) maršála I. S. Koněva

4. místostarostovi Ing. Jaromíru Vaculíkovi
zajistit finanční prostředky pro naplnění bodu 1., 2. a 3. v rozpočtu MČ Praha 6 v roce 2019 a v návrhu rozpočtu 2020

 

 

Předkladatel :

Politický klub TOP 09, KDU-ČSL
Politický klub ODS
Politický klub STAN
 

 

Zpracovatel  :

Politický klub TOP 09, KDU-ČSL
Politický klub ODS
Politický klub STAN