Prahu 6 do nouze dostat nechceme, vyhlašujeme stav klimatického ohrožení

Klima se mění stále rychleji, o tom není pochyb. Přímořské státy, které denně přichází o území, o tom vědí svoje. Praha 6, ač vnitrozemská, změny také pociťuje a vnímá nutnost je řešit už od roku 2017, kdy schválila strategii přijímání opatření související právě s klimatickými změnami. Ke zmírnění změn klimatu existuje celý soubor opatření, která veřejnosti průběžně představujeme.

Zelené střechy, vyšší tráva, lepší hospodaření s dešťovou vodou. To jsou jen základní opatření, která již Praha 6 uvedla do praxe. Dalším byla pocitová mapa, do které téměř 1000 občanů Prahy 6 vnášelo své poznatky a podněty, kterými přispěli ke zmapování a teplotnímu modelování.

„Klimatické ohrožení říká ano, vnímáme problém a tady na něj máme řešení. Proto ohrožení, které je naštěstí teprve předstupněm nouze, do které se doufám nedostaneme,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář /TOP 09/.

Radnice dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami, od kterých má velmi dobrou zpětnou vazbu. „Studenti oceňují, že je politici vnímají jako partnery s relevantními názory, namísto některých vrcholných představitelů, kteří je spíš přehlíží, poučují a dávají jasně najevo, jak jim na této zemi záleží, proto mě osobně mrzí, že z usnesení, které přijalo zastupitelstvo napříč všemi stranami, vypadla pasáž o podpoře studentů,“ dodává Kolář.

Usnesení zastupitelstva zároveň ukládá jednotlivým radním konkrétní úkoly, od rozmístění mlhovišť a pítek, přes nabíjecí stanice pro elektromobily až po zákaz jednorázových plastů na akcích pořádaných MČ Praha 6.

"ODS vnímá schválené prohlášení jako deklaratorní a naši zástupci se i nadále budou věnovat realizaci jednotlivých opatření stejně jako doteď. Voda je zlatem třetího tisíciletí a podle toho se prostě a jednoduše musíme chovat,“ říká předseda Komise dopravní Vladimír Šuvarina /ODS/.

„Pokládám za důležité vnímat potřebu reagovat na klimatické změny i na místní úrovni a vychovávat mladou generaci pro vnímání těchto opatření jako samozřejmou součást života,“ říká radní Marián Hošek /KDU-ČSL/.

„Jednotlivá opatření jako vodní prvky, rozvoj elektromobility, omezení energetické spotřeby nebo omezení plastů rádi podporujeme. Nechceme, aby šlo o módní hurákampaň, proto se zaměříme na prakticky proveditelná opatření, která ihned zlepší život občanů i dlouhodobě sníží negativní vlivy činnosti samosprávy na životní prostředí,“ komentuje usnesení zastupitelstva Oldřich Kužílek /STAN/, předseda výboru pro participaci.

„Vítáme  schválený dokument vyhlášení stavu klimatického ohrožení, zvláště také oceňujeme, že je v dokumentu obsažen i náš původní návrh, že veřejné akce pořádané a podporované MČ budou do budoucna bez plastů a poskytování účelových dotací ve všech oblastech bude také podmíněné "neplastováním",“ říká zastupitelka Eva Tichá /Piráti/.

"Je dobře, že se Praha 6 chce chovat zodpovědně. Vždyť samospráva by měla jít ostatním investorům příkladem. Do návrhu jsme prosadili rozšíření tolik potřebných vodních prvků i na školní hřiště Prahy 6," říká zastupitel Martin Polách /ANO/.

“Praha 6 již dva roky pracuje na plánu adaptace na klimatickou změnu,” říká k tomu Pavel Weber, zastupitel za Stranu zelených. “Jenže podle nás je to málo. Jako politici zodpovědní za svět budoucích generací se nemůžeme na změny klimatu pouze adaptovat, musíme se všemi prostředky snažit, abychom jim předcházeli.”