Praha 6 vyhlásila dopravní nouzi

Praha 6 doslova úpí pod náporem vozidel, která zde cestu ani nezačínají, ani nekončí. Kvůli stále nedokončenému okruhu, a to jak vnějšímu, tak vnitřnímu, jsme se zcela nesmyslně stali tranzitní čtvrtí. Kvůli naprosté nečinnosti pražského magistrátu v této oblasti dnes bylo zastupitelstvo městské části nuceno vyhlásit Stav dopravní nouze.

Nedokončený vnější okruh přivádí auta na Patočkovu, jinou možnost, jak Prahu překonat ze západu na sever, řidiči zkrátka nemají. Nedokončený vnitřní okruh zase způsobuje, že auta v Holešovicích nemají kam odjíždět, a proto se přeplněné tunely průběžně zavírají, což způsobuje nekonečné kolony aut a jejich škodlivé exhalace na Patočkově ulici, v těsné blízkosti rezidenčního Břevnova.

„Vyzývám pana primátora za všechny obyvatele Prahy 6 – začněte s tím už něco dělat! Rozhýbejte dostavbu okruhu! Tři čtvrtě roku od voleb se nestalo vůbec nic. Držíte kurz? Zatím bohužel pouze kotvíte v přístavu,“ říká Jakub Stárek /ODS/, statutární místostarosta Prahy 6.

Praha 6 přijme v rámci dopravní nouze několik opatření, například zavede světelné závory na hlavních přivaděčích, tedy Karlovarské a Podbabské ulici, které budou preferovat „šestková“ vozidla v tzv. bus-pruzích.

„Abychom ochránili obyvatele Prahy 6, jsme nuceni začít fungovat jako jakýsi ostrov s omezenou propustností. Mnoha lidem tím nepochybně znepříjemníme život, jedná se ale o dokončení klíčových a strategických staveb magistrátu, který už musí začít konat,“ dodává Jiří Lála /ODS/, místostarosta pro dopravu.

„Vlivem nečinnosti pražského magistrátu v posledních letech se z Prahy 6 stalo jedno velké parkoviště. Je ovšem také možné, že si bývalí pražští radní naše úpěnlivé volání po P+R parkovištích špatně vyložili a všechny, kdo hledají, kde zaparkovat, poslali na Patočkovu, Svatovítskou, Jugoslávské partyzány, Miladu Horákovou, ale i na Ořechovku, Hanspaulku a tak dále. Vyhlášení dopravní nouze je tak zcela přirozeným krokem, protože Praha 6 doopravdy v nouzi je. Až se divím kolegům z ODS, že nenavrhli rovnou stav dopravní katastrofy. Pevně věřím, že na MHMP se konečně pohnou ledy a doprava se nejen v Praze 6 začne zlepšovat,“ uzavírá starosta Ondřej Kolář /TOP 09/.

Seznam všech opatření, která Praha 6 pro Hlavním městu Praze požaduje:

 • Vyvíjet tlak na dokončení Silničního okruhu kolem Prahy.
 • Pokračování přípravy Městského okruhu v navazujících částech (Balabenka).
 • Okamžité zahájení přípravy realizace Břevnovské radiály v zahloubené variantě.
 • Realizace TT Dědina a Suchdol včetně navazujících P+R a TT Strahov a odbočky Trója–Bohnice–Kobylisy.
 • Vyvíjet tlak na modernizaci železniční trati Praha–letiště–Kladno včetně navazující P+R v Praze i Středočeském kraji.
 • Prověření možnosti prodloužení metra A Nemocnice Motol – Bílá Hora – Dědina – Dlouhá Míle, příp. letiště s finanční participací státu.
 • Realizaci rozšíření Horoměřické včetně napojení na P+R.
 • Řešení návrhu na zavedení emisních zón v Praze, kde celá Praha 6 uvnitř Pražského okruhu bude zahrnuta do nízko-emisní zóny.
 • Realizaci zavedení mýta pro vjezd do Prahy pro mimopražská vozidla.
 • Realizaci obchvatu Vítězného náměstí (Evropská–Svatovítská, KES).
 • Zadání studie obchvatu Vítězného náměstí (Evropská–Podbaba, KEP).
 • Revitalizaci Vítězného náměstí.
 • Zavedení expresních autobusových linek používajících městský okruh s preferencí na vjezdech do tunelu.
 • Zavést ZPS na celém území Prahy 6.

Dostavba Silničního okruhu kolem Prahy se pro městskou část Praha 6, ale i pro celé území hlavního města, stává existenční otázkou. Praha 6 je chybějící propojkou mezi dálnicemi D0 (resp. D7) a D8 dennodenně blokována na hranici únosnosti. Dalším krokem je zahloubení Patočkovy do tunelu už od Vypichu až po křižovatku Malovanka, tato možnost však bude realizovatelná až v momentě dokončené severozápadní části okruhu, tedy staveb 518, 519 a 520.