Podpis memoranda o společném zájmu a cílech mezi Crestyl a Prahou 6

Společnost Crestyl plánuje ve Vokovicích výstavbu bytového komplexu. V rámci zkvalitnění veřejného prostoru a infrastruktury se developer zavázal jednak Praze 6 přispět 5 milionů korun na zlepšení infrastruktury a veřejného prostoru, jednak vybudovat zázemí pro děti nejen budoucích obyvatel projektu.

„Podařilo se nám vyjednat skvělou věc – vybudování školky pro 48 dětí, která po kolaudaci přejde do majetku městské části,“ říká Marie Kubíková /ODS/, radní pro školství.

„Co nejdříve po podpisu memoranda začneme jednat o konkrétních podobách smluv, aby došlo k naplnění podmínek, které jsme si s investorem vzájemně deklarovali,“ dodává místostarosta pro územní rozvoj Jakub Stárek /ODS/.

„Naší strategií je maximálně podporovat prostředí v místě, kde působíme. Jsme rádi, že jsme se s Prahou 6 domluvili na tom, jak můžeme pomoci právě zde. Věříme, že nová školka i pětimilionový dar na zlepšení dopravy a veřejného prostoru dále zlepší podmínky pro bydlení v tomto krásném koutě Prahy,“ říká Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl.

Cílem investora a zájmem Prahy 6 je, aby kolaudace školky proběhla co nejdříve po zahájení výstavby, nejpozději však ke dni, kdy bude zkolaudována první stavba projektu.

V rámci nového bytového projektu zde Crestyl postaví 18 viladomů s byty a šest rodinných domů. Na rozdíl od současného uzavřeného a kompletně zastavěného areálu bude vše volně přístupné a plně průchozí. Parkování aut bude svedeno pod zem a prostor mezi novými domy tak bude vzdušný. Architektonické řešení veřejného prostoru bude klást důraz na propojení se Šáreckým lesem, vnitřní parter bude vizuálně „prorůstat“ z okolí a nově vysázené stromy a rostliny budou místního typu s převahou borovic.