PRAHA 6: DVOJJAZYČNÁ VÝUKA – K PRAZE 6 SE PŘIDÁVÁ TAKÉ ASOCIACE ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ČR

Praha, 6. 6. 2014 – Do diskuse, která začala v posledních dnech kolem dvojjazyčné (tvz. bilingvní) výuky na školách nejnověji vstupuje i Asociace ředitelů základních škol České republiky. Ta společně s rodiči a městskou částí Praha 6 požaduje po ministerstvu školství stanovení jasných pravidel pro provozování tohoto vzdělávání na českých školách. 

„Pokud rodiče žáků budou mít zájem o bilingvní vzdělávání v českých základních školách, a předpokládám, že například v Praze a dalších velkých městech, k tomuto může docházet, nebudeme se bránit rozvoji tohoto vzdělávání. Je však zapotřebí k problému bilingvního vzdělávání otevřít diskusi se školami a tuto diskusi směřovat k zavedení jasných pravidel pro toto vzdělávání na českých základních školách,“ řekla Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR. 

Ukazuje se totiž problém škol zřizovaných obcí, který zatím státní instituce dostatečně neřeší. Finanční částka, kterou dostávají školy zřizované obcí od ministerstva školství na platy zaměstnanců (pedagogů i dalšího personálu) podle počtu žáků na jeden kalendářní rok je výrazně nižší než v případě soukromých škol. Pokud má soukromá škola kladné hodnocení od České školní inspekce, obdrží například tato škola naplněná 300 žáky ze státního rozpočtu na rok přibližně o 1,7 milionů korun více než škola zřizovaná obcí. 

V případě dvojjazyčné výuky platí, že základní školy za zákonem stanovenou povinnou výuku peníze nevybírají. Pokud ale mají rodiče zájem o nadstandardní hodiny a jsou ochotni za tuto výuku platit, měly by být zákonem jasně stanovené podmínky, za kterých je to možné. 

"Městská část Praha 6 již nyní poskytuje nemalé finanční prostředky školám například na rozšířenou výuku jazyků, na pomůcky pro integrované děti, na školení pro asistenty pedagoga. Pokud je zde zájem a ochota stovek rodičů za možnost dvojjazyčné výuky za určitých podmínek využívat, chceme v tom nadále pokračovat v souladu se zákonem," řekl Ondřej Balatka, radní Prahy 6 pro školství. 

„Financování plnění povinné školní docházky má zajišťovat ministerstvo a není možné, aby zřizovatelé, kromě provozu škol, financovali ještě mzdy pedagogů. Nehledě na to, že rodiče platí za aktivity, které jsou doplňující,“ řekl Ondřej Balatka, radní Prahy 6 pro školství. Co nejdříve proto Praha 6 společně s ostatními obcemi požádá o jednání s ministerstvem školství. 

Bilingvní výuku povolilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy před několika lety, nyní probíhá v celkem 46 školách po celé republice. V Praze 6 je realizována výuka některých předmětů v cizím jazyce na osmi základních školách.