Praha 6 představila záměr na využití části zámku Veleslavín, podělit se chce s ministerstvem kultury

Vedení městské části Praha 6 si od pražské Vysoké školy ekonomické nechalo zpracovat prognózu vývoje počtu dětí ve věku povinné školní docházky, a to s výhledem až do roku 2035. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že na rozdíl od celorepublikových prognóz musí Praha 6 počítat s nárůstem počtu obyvatel, a tedy i dětí. Městská část proto musí řešit hrozící nedostatek míst v základních školách již nyní. Nejpalčivější problém na základní škole J. A. Komenského by měl vyřešit přesun Základní umělecké školy Jana Hanuše právě do prostor zámku Veleslavín.

"Boj o záchranu zámku Veleslavín jsme zahájili my, a to v době, kdy stát uvažoval o jeho prodeji do soukromých rukou. Je proto naší povinností nabídnout pro objekty smysluplné využití. Přesunutí Základní umělecké školy Jana Hanuše je zatím ve stádiu záměru, který chceme představit vedení hlavního města, zástupcům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ministerstvu kultury, které o areál zámku rovněž usiluje. Jednání na toto téma máme naplánované na 27. února," sdělil na dnešní tiskové konferenci starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Cílem je podle starosty Koláře naleznout technické řešení pro realizaci záměru.

Podle radní pro oblast školství Marie Kubíkové (ODS) nedává smysl, aby celý objekt dostalo do správy pouze ministerstvo kultury. O objekty v rámci celého areálu by se mohlo ministerstvo podělit právě s Prahou 6. "Podle dosavadních vyjádření ministerstva není zcela jasné, jaký je záměr využití zámku. Vidíme velký potenciál v kombinaci využití areálu ze strany některé z příspěvkových organizací ministerstva a Základní umělecké školy Jana Hanuše. Vedle toho by se v rozlehlém areálu jistě našlo místo i pro komunitní život například v kulturní oblasti, což je také záměr hlavního města," říká Marie Kubíková.

Radní pro oblast majetku hlavního města Prahy Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu) již minulý týden deklaroval ochotu dohodnout se. „Hlavní město Praha udělá v součinnosti s městskou částí Praha 6 vše pro to, aby areál Veleslavínského zámku v budoucnu sloužil primárně potřebám občanů Prahy 6, ale i celého hlavního města,“ uvedl Jan Chabr.

Základní umělecká škola Jana Hanuše je dnes největší základní školou svého typu na území MČ Praha 6. Její cílová kapacita ve všech čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický) je stanovena na 900 žáků. Škola se však potýká s nedostatkem místa, neboť je v podnájmu v budovách patřících městské části a přímo sousedí se základní školou J. A. Komenského. „Přesunutím ZUŠ Jana Hanuše by se vyřešilo hned několik problémů naráz, protože jak vyplývá ze studie o vývoji počtu dětí, tak právě ZŠ J. A. Komenského může očekávat nárůst počtu dětí ve věku povinné školní docházky o více jak 50 %,“ doplňuje radní Marie Kubíková.

Možnost přesunu ZUŠ Jana Hanuše by uvítal rovněž její ředitel Miroslav Tengler. „Naše dynamicky se rozvíjející škola potřebuje jediné, a to je prostor. Taneční obor se dnes dělí o svoji výuku s koncertní činností žáků hudebního oboru. V praxi proto musíme denně skládat a znovu nastavovat židle v prostoru pro posluchače, mladí koncertní umělci nemohou v sále zkoušet v době výuky tance a organizace výuky je proto stále náročnější a složitější,“ popisuje každodenní problémy ředitel školy Miroslav Tengler. Ten také v dopise z konce ledna letošního roku požádal radní Kubíkovou o pomoc při hledání nových prostor.