Zastupitelé jednomyslně vyzvali stát ke zrušení dražby Veleslavínského zámku

Na svém posledním jednání před volbami přijali zastupitelé Prahy 6 jednomyslně usnesení týkající se areálu Veleslavínského zámku. Shodu o udržení zámku v majetku státu deklarovali všichni napříč politickými stranami, tedy všech 39 přítomných zastupitelů. V rámci projednávání bodu vystoupila také generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Text přijatého usnesení:

 

„Zastupitelstvo městské části Praha 6 vyzývá Ministerstvo financí a ÚZSVM, aby zrušilo, případně odložilo, veškeré kroky vedoucí k přípravě a realizaci veřejné dražby areálu Veleslavínského zámku do té doby, než bude možné doplnit dokumentaci opravňující zájem hlavního města na převod objektu z důvodu veřejného zájmu.“

 

„Stát na jednu stranu navyšuje důchody a navenek deklaruje, že je péče o starší a potřebné obyvatele jeho prioritním zájmem, na stranu druhou si možnost péče o své obyvatele, občany ČR, nechává v případě Veleslavínského zámku utéct doslova pod rukama. Rychlost a okolnosti zamýšleného prodeje navíc nahrávají spekulacím o tom, že jde o předem připravenou operaci,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář /TOP 09/.

 

„Bytostným zájmem Prahy 6 je, aby veleslavínský zámeček udržel veřejnou funkci a území aby se – pokud možno – stalo prostupným. Je to velká příležitost, kterou bychom si v trojici stát, Praha a Praha 6 neměli nechat protéct mezi prsty, jak už se to v minulosti stalo v případě koupaliště v Tiché Šárce a do jisté míry i v případě Džbánu, který se hlavní město – zatím marně – pokouší od soukromého majitele vykoupit zpět,“ říká místostarosta Jan Lacina /STAN/.

 

„Areál Veleslavínského zámku s parkem je jedinečnou zelenou oázou uprostřed prudce se rozvíjejícího Veleslavína. Pokud zůstane ve veřejném vlastnictví, může sloužit celému svému okolí jako škola, zdravotní středisko nebo kulturní centrum. Pokud bude naopak prodán do soukromých rukou, obávám se, že se dříve či později dočkáme zániku celého areálu,“ říká Petr Píša (Strana zelených).