PRAHA 6: PROHLAŠENÍ K INFORMACÍM TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Praha, 20. 2. 2014 – Městská část Praha 6 ví o podaném trestním oznámení zatím pouze prostřednictvím tiskové zprávy vydané neziskovou organizací Transparency International. Odmítáme tvrzení a způsob výpočtu, kdy se uvádí, že Praha 6 už přišla o téměř 99 milionů korun! Není pravdou, jak interpretuje televize a některá média, že se v areálu nic neděje a že Praha 6 a její občané přicházejí o peníze! Celkový zisk z provozování areálu je za roky 2009–2013 téměř 26,5 milionu korun. V uplynulých měsících probíhala příprava pozemku pro zahájení stavby, například demoliční práce, odvoz toxického odpadu z místa atd. Na výstavbu bytových domů v areálu bylo vydáno pravomocné stavební povolení dne 28. 3. 2012. Je zpracována projektová dokumentace a mají zde být vybudovány 2 bytové domy, každý se čtyřmi sekcemi a dvěma patry podzemních garáží. V prvním bytovém domě by se mělo vystavět celkem 64 bytů a 92 parkovacích stání a v druhém bytovém domě 68 bytů a 90 parkovacích stání. Podle odhadů se počítá po zahájení prodeje bytů s výnosem přes 1 miliardu korun!

Pronájem areálu Na Dračkách společnosti Fimos:

Společnost FIMOS, a. s. v areálu působila od roku 1991. V roce 1997 byla uzavřena se společností FIMOS nájemní smlouva. Jednalo se o průmyslový areál uvnitř rezidenční bytové zástavby, jak na vedení společnosti SNEO, tak i na městskou část docházela řada stížností na neúnosný hluk a prach z provozu areálu, zejména pak na podnájemce, např. firmu zajišťující autodopravu, která v areálu parkovala stavební techniku a jejíž provoz nejvíce znepříjemňoval život tamním obyvatelům. Hledaly se proto cesty, jak areál lépe využít.

Odkup 100 % akcií od společnosti FIMOS projednávalo v prosinci 2008 zastupitelstvo. To doporučilo tehdejší radě schválit, že SNEO odkoupí 100 % akcií společnosti FIMOS za částku 75 milionů korun. Konečná částka kupní ceny za akcie a.s. Fimos ve výši 75 milionů korun byla výsledkem několika jednání obou smluvních stran. Za SNEO to byl čtyřčlenný vyjednávací tým složený po jednom ze zastupců 4 politických stran bez ohledu na reálný volební výsledek (ODS, ČSSD, Strana zelených, SNK-ED). S touto částkou a odkupem akcií téměř jednomyslně souhlasilo 32 zastupitelů včetně zastupitelů z řad tehdejší opozice!

ODKAZ NA USNESENÍ ZDE: http://www.praha6.cz/usneseni_zast.html?q=SNEO&od=od&do=do&cislo=416&rok=2008

Podkladem pro stanovení ceny akcií byl odborný posudek nezávislé a renomované společnosti Deloitte. Koupí akcií společnosti Fimos byl naplněn záměr „vyvázat se“ z nájemní smlouvy, která byla v západní části areálu uzavřena na dobu 20 let. Bez možnosti ukončení nájemní smlouvy by nebylo možné průmyslový areál přestavět na bytový komplex dříve než po roce 2017.

Co se s pozemkem děje dnes?

Není pravdou, jak interpretuje televize a některá média, že se v areálu nic neděje a že Praha 6 a její občané přicházejí o peníze! Celkový zisk z provozování areálu je za roky 2009–2013 téměř 26,5 milionu korun. V uplynulých měsících probíhala příprava pozemku pro zahájení stavby, například probíhaly demoliční práce, odvoz toxického odpadu z místa atd.

Bude se v areálu stavět?

Na výstavbu bytových domů bylo vydáno pravomocné stavební povolení dne 28. 3. 2012. Je zpracována projektová dokumentace a mají zde být vybudovány 2 bytové domy, každý se čtyřmi sekcemi a dvěma patry podzemních garáží. V prvním bytovém domě by se mělo vystavět celkem 64 bytů a 92 parkovacích stání a v druhém bytovém domě 68 bytů a 90 parkovacích stání. Podle odhadů se počítá po zahájení prodeje bytů s výnosem přes 1 miliardu korun!

TISKOVÁ ZPRÁVA TI – ZDE: http://www.transparency.cz/radni-prahy-6-schvalili-nepotrebnou-investici-ktera-pripravi/