PRAHA 6: VSTUP STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ DO KAUZY VIA CHEM GROUP INICOVALA PRAHA 6 JAKO JEDINÁ!

Praha, 12. února 2014 – Městská část Praha 6 byla v lednu 2014 jediným z věřitelů, který dne 22. ledna 2014 požádal Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích o jeho vstup do zahájeného insolvenčního řízení ve věci dlužníka, Via Chem Group, a. s.

Městská část Praha 6 tak učinila z obavy o řádný průběh insolvenčního řízení, ve kterém bude řešen závazek dlužníka. Dne 3. února 2014 Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích oznámilo, že do řízení vstupuje.

Městská část Praha 6 zároveň žádala Krajský soud v Českých Budějovicích o vydání předběžného opatření ve formě ustanovení předběžného správce.

Městská část Praha 6 požádala Krajský soud o ustanovení prozatímního věřitelského výboru. Soud jejímu návrhu vyhověl a Městské části Praha 6 se tak podařilo prosadit, že prozatímní věřitelský výbor je tvořen ze zástupců MČ Praha 6, MČ Praha 10 a Města Sokolov. 

Právě společnost Key Investments měla jako zprostředkovatel s náležitou odbornou péčí povinnost vyhodnotit riziko veškerých prováděných operací. Správce jednoznačně porušil smlouvu, resp. nedodržel nastavenou strategii a též nedodržel svoji povinnost zlikvidnit ve stanovené lhůtě jím získané cenné papíry. Jednoznačně se cítíme být jednáním bývalého správce, kdy provedl transakci, kterou získal bez našeho vědomí a souhlasu cenné papíry a neplnil podmínky platné smlouvy, podvedeni.