Vyjádření radnice k článku zpochybňujícímu znalecký posudek pozemku na Vítězném náměstí

Dnešní Právo v příloze Praha – Střední Čechy vydalo článek „Ocenění pozemků na Vítězném náměstí se liší o 82 miliónů“, který srovnává znalecké posudky zadané Prahou 6 a hlavním městem. V článku zmíněné vyjádření blíže nedefinované „opozice Prahy 6“ evokuje dojem, že znalecký posudek zadaný naší MČ použil pro výpočet nerelevantní data, jako např. srovnání s méně cennými pozemky Prahy 6, a proto ho tato „opozice“ odmítá.

            Pravdou ovšem je, že znalec oslovený náměstkyní primátorky Petrou Kolínskou použil pro výpočet zavádějící a chybné metody, a to ceny z roku 2006, resp. 2008, nevhodnou metodiku a navíc nezohlednil ani to, že pozemky jsou zatíženy jak řadou služebností (veřejná vybavenost, kterou z územního plánu zastupitelstvo hl. města odmítlo vyjmout), tak i předkupním právem a probíhajícími soudními spory.

            Znalec vypracovávající posudek pro paní náměstkyni také pro srovnání použil pozemky v samém centru Prahy (Spálená, Národní třída), které mají diametrálně naprosto odlišnou hodnotu i rozlohu. „Potom se nemůžeme divit, že se mu těmito kroky, které zpochybnil i další znalec, podařilo cenu pozemku navýšit o téměř 82 milionů korun,“ říká k tomu starosta Prahy 6 Ondřej Kolář /TOP 09/. „Přední odborník na oceňování nemovitostí, který pro nás magistrátní posudek analyzoval, navíc došel při hypotetickém výpočtu za použití stejných chybných metod a stejných dat, která použil znalec při zpracování posudku předloženého paní náměstkyní, k částce o celých 50 milionů korun nižší, než jakou stanovuje posudek paní náměstkyně. Z toho si každý může udělat obrázek o tom, jakou vypovídací hodnotu tento nový posudek má a že jeho výsledkem nemělo být zjištění skutečné ceny pozemků, ale spíš splnění uloženého zadání,“ dodává starosta Kolář /TOP 09/.