PROHLÁŠENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 K ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTÍ VIA CHEM GROUP

Praha, 22. 1. 2014 – Krajský soud v Českých Budějovicích dnes zahájil insolvenční řízení, jehož navrhovatelem je společnost Via Chem Group, a. s. Městská část Praha 6 je o této skutečnosti z náhledu do insolvenčního rejstříku informována a samozřejmě je připravena přihlásit ve lhůtě svoji pohledávku v insolvenčním řízení. Pohledávka se odvíjí z držení 1563 ks dluhopisů společnosti Via Chem Group v nominální hodnotě  156 300 000 korun.

Městská část Praha 6 nyní čeká na zveřejnění návrhu reorganizačního plánu v rejstříku, jakmile se s jeho obsahem seznámí, bude ve spolupráci s právníky vyhodnocen další postup a předložen ke schválení voleným orgánům městské části.