HOTEL PRAHA – DEMOLICE POVOLENA

Praha, 22. 1. 2014 – Stavební úřad Prahy 6 potvrdil dnešního dne pravomocnost povolení k demolici hotelu Praha, neboť dne 17. ledna 2014 uplynula lhůta pro odvolání a do dnešního nebylo stavebnímu úřadu doručeno odvolání žádného z účastníků řízení.

Adam Halmoši
tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6
tel.  602 167 143

www.praha6.cz