Parkovací dům na Dědině zná vítěze architektonické soutěže

V Praze dne 11. 7. 2017

Celkem 12 návrhů soupeřilo v architektonické soutěži o podobu nového parkovacího domu na Dědině v lokalitě Prahy 6 – Ruzyni. Celkem byly uděleny tři ceny a tři odměny – vítězem se stal ateliér Ivan Kroupa architekti s týmem Ivan Kroupa, Tomáš Bouma, Jan Vybíral a Tomáš Zmek, o kterém rozhodla nezávislá soutěžní porota v otevřené jednokolové anonymní soutěži. Porota byla složena ze zástupců magistrátu, městské části a odborné veřejnosti. Výsledky proběhlé soutěže budou předány hl. m. Praha, které realizaci administrativně i finančně převezme.

Výsledky:

První pořadí    soutěžní návrh č. 4 – 300.000 Kč

Druhé pořadí  soutěžní návrh č. 12 – 200.000 Kč

Třetí pořadí    soutěžní návrh č. 10 – 150.000 Kč

 

Jména účastníků a hodnocení návrhů:

Autory soutěžního návrhu číslo 4 jsou: Ivan Kroupa architekti / Ivan Kroupa, Tomáš Bouma, Jan Vybíral, Tomáš Zmek

Návrh disponuje jedním z nejlepších řešení nejen budovy jako celku, ale také dispozice a vnitřního provozu. Porota ocenila jednoduchost a čitelnost koncepce a provozu budovy, zejména přehlednou organizaci vnitřního provozu a racionalitu řešení (rampy jsou součástí parkovacího systému). Návrh má čitelnou a přesvědčivou architektonickou formu, adekvátní charakteru místa a účelu objektu.

 

Autory soutěžního návrhu číslo 12 jsou:

Jsme Architekti / Ing. arch. Eduard Sojka, Ing. arch. Jakub Sládeček, Ing. arch. Martin Sladký

Řešení je velmi kvalitní svým urbanistickým začleněním do okolí. Návrh má silný a čistý architektonický výraz, představuje přesvědčivé urbanistické řešení s ohledem na nároží ulic Ciolkovského a Vlastina a také ve vztahu na stávající zástavbu. Budova má velkoryse řešený parter, který je možné variabilně redukovat ve prospěch parkovacích stání a který dům plně zapojuje do organismu sídliště. Díky členění a měřítku fasády dům působí jako nízký a uměřený vzhledem k okolní zástavbě. Poměrně složité dopravní řešení se však nejeví uživatelsky příznivým a vyžadovalo by prostorové korekce.

 

Autory soutěžního návrhu číslo 10 jsou:

Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. Jan Kolář, Ing. Radek Michlík, Ing. arch. Lucie R. Dřevíkovská

Pozitivem návrhu je navázání na zemní val v Drnovské ulici, jedná se zde o kvalitní krajinářské řešení. Návrh efektivně řeší vnitřní provoz a také parter, který je umístěn v rozsahu podél celé Vlastiny ul. Negativem je těsné nasazení objektu na sousední obytný dům. Zapuštěný suterén by pravděpodobně představoval zvýšení provozních a investičních nákladů s ohledem na nucené větrání podlaží.

„Vítězný návrh možná není na první pohled tak líbivý jako ostatní návrhy, nicméně vyniká promyšlenou dispozicí a jednoduchou konstrukcí. Již při hodnocení v porotě jsem vnímal, že tento návrh se bude poněkud hůře prezentovat lidem, ale porota jej nakonec shledala jako nejlepší a já Radě MČ Prahy 6 následně doporučil její rozhodnutí respektovat. Zároveň doporučujeme do další fáze eliminovat tmavá místa pod přesahy konstrukcí a větší vstřícnost pojetí střechy vzhledem k okolním domům. Výsledek soutěže dle schválených dohod převezme magistrátní odbor Strategických investic a s vítězem bude pokračovat na dalších stupních dokumentace a následné realizaci,“ říká k výsledkům architektonické soutěže zástupce starosty pro územní rozvoj Martin Polách /ANO/ a dodává: „Ideální stav by byl, kdyby se parkovací dům stihnul postavit ještě před prodloužením tramvajové trati na Dědinu. Bohužel jsme poněkud pozadu. Výstavba v příštím roce by byla ideální, ale reálnější je spíše rok 2019.“

 

Soutěž byla vypsána na základě uzavřené smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek k projektu mezi MČ Praha 6 a Hlavním městem Prahou. Projekt ještě může doznat změn v souladu s odbornými doporučeními poroty a požadavky zadavatele.

Rada MČ Praha 6 potvrdila výsledky soutěže dne 28. 6. 2017 usnesením č. 2561/17. Všem autorům děkujeme za návrhy a všem oceněným gratulujeme!

 

Ondřej Šrámek 
tiskový mluvčí
tel.:  420 220 189 177
mobil:  420 777 057 551
e-mail:osramek{zavináč}praha6{tečka}cz                                                                   

 

Úřad městské části Praha 6
Kancelář městské části
Československé armády 23, Praha 6
web: www.praha6.cz