Silniční okruh kolem Prahy je pro městskou část Praha 6 prioritou

V Praze dne 23. června 2017

Zastupitelstvo městské části Praha 6 na svém včerejším zasedání schválilo podporu k urychlené přípravě a výstavbě Silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním kvadrantu hlavního města Prahy dle platných Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Jedná se o stavby 518, 519 a 520. Zároveň s tím byl schválen požadavek městské části mít svého zástupce ve všech komisích pracujících na rozhodnutí o formě výstavby silničního okruhu.

„Pro městskou část Praha 6, ale i pro celé hlavní město, se dostavba Silničního okruhu kolem Prahy stala existenční otázkou,“ uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). „Pravidelně vznikají v přístupových dopravních tepnách v Praze 6 dopravní kolapsy vyvolané nedostavěným systémem nadřazených komunikací, a to se samozřejmě negativně odráží i na náladě tamních obyvatel.“

Na podzim loňského roku byla předsedou vlády sestavena Pracovní skupina ke koordinaci staveb 518, 519 a 520 pro přípravu Pražského okruhu, a to bez účasti zástupce městské části Praha 6. Městská část chce proto v rámci pracovních skupin a komisí deklarovat vážnou podporu jižní stopě Silničního okruhu kolem Prahy, a proto pověřilo zástupkyni starosty pro strategický rozvoj a památkovou péči Evu Smutnou (TOP 09) zastupováním ve všech úrovních jednání.

„Za stávajícího stavu je nezbytně nutné jednoznačně podpořit stávající platnou stopu Silničního okruhu kolem Prahy a vyvinout maximální možné kroky k jejímu dořešení tak, aby negativní dopady do životního prostředí a do organizace provozu naší městské části byly minimalizovány,“ uvedla zástupkyně starosty Eva Smutná (TOP 09).

 

David POLÁK
referent komunikace
Kancelář městské části 
  
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6
Tel.:  420 220 189 158
Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
E-mail: dpolak{zavináč}praha6{tečka}cz
Web: www.praha6.cz