PRAHA 6 PODÁ PROTI ZPAMÁTNĚNÍ POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU ROZKLAD

Praha 6 – 10. května 2017 – Vedení radnice bere na vědomí prohlášení budovy polikliniky v Břevnově za nemovitou kulturní památku. Proti rozhodnutí podá rozklad.

Vedení radnice bere na vědomí výsledek řízení Ministerstva kultury o udělení památkové ochrany budově polikliniky Pod Marjánkou. V řádně stanovené lhůtě nicméně Praha 6 hodlá proti tomuto rozhodnutí podat rozklad. Záměrem radnice je i nadále nechat v areálu polikliniky vybudovat léčebnu dlouhodobě nemocných. Vedení městské části zároveň zpracuje analýzu reflektující novou situaci a s ní související ekonomické dopady na původně zamýšlenou přestavbu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      tiskový mluvčí
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz