BUBENEČSKÁ LÉČEBNA V OHROŽENÍ NENÍ

Praha 6 – 16. března 2017 – V Bubenči se v těsném sousedství nacházejí dvě léčebny dlouhodobě nemocných. Městská část má ve své správě jen jednu z nich. Ta je ovšem na hranici své životnosti. Do doby než bude na území Prahy 6 vystavěna nová léčebna, jež převezme péči o pacienty léčebny stávající, bude ovšem tato i nadále v provozu. Aktuální rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o změně územního plánu na tom nic nemění.

V rámci bubenečského areálu u Chittussiho ulice se v současné době nacházejí dva objekty, které plní obdobný účel. První z nich je soukromým zařízením společnosti Interna Co, která na místě provozuje mimo jiné i rehabilitační a dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Na osud tohoto soukromého zařízení nemá městská část žádný přímý vliv.

 

Druhým objektem je pak nedaleká budova léčebny dlouhodobě nemocných. Ta patří do správy šesté pražské městské části, která je povinována na místě provozovat zařízení plnící zdravotně-sociální funkci. Léčebna je však objektivně v nedobrém technickém stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o panelovou stavbu z konce 80. let, není navíc možné provést nutnou rekonstrukci za souběžného provozu léčebny.

 

Vedení městské části proto dlouhodobě usiluje o adekvátní výstavbu léčebny nové, do které by se mohli přesunout pacienti i personál z léčebny stávající. Teprve poté se bude reprezentace radnice moci zodpovědně rozhodnout o dalším zdravotně-sociálním využití budovy v Chittussiho ulici.

 

Radou hlavního města Prahy aktuálně schválená změna územního plánu umožňuje restituentovi pozemků začít v místě stavět. Zamýšlená vilová výstavba v rámci areálu každopádně nebude mít na běžný chod léčebny sebemenší vliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      tiskový mluvčí
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz