66 NÁPADŮ PRO LEPŠÍ PRAHU 6

Praha 6 – 26. ledna 2017 – V rámci projektu Mám nápad pro Šestku se na radnici sešlo celkem 66 rozličných návrhů na zlepšení místní kvality života. V nejbližší době dojde ještě k prověření proveditelnosti jednotlivých návrhů a následně k sérii odborných konzultací. Veřejné hlasování se uskuteční letos v létě.

"Lidé přijdou na věci, které by úředníka nikdy nenapadly, a sami si navíc vyberou projekty k realizaci. A my chceme, aby Praha 6 byla nejen chytrá, ale i pestrá a nápaditá. To je to, co si od projektu Mám nápad pro Šestku slibujeme především, vysvětlil zástupce starosty Jan Lacina.

 

Mám nápad pro Šestku je projekt participativního rozpočtování, v jehož rámci se radnici podařilo od místních občanů nashromáždit celkem 66 originálních návrhů na zlepšení kvality života v Praze 6.

 

Velmi vítám aktivní zapojení místních obyvatel napříč všemi věkovými skupinami do spolurozhodování o budoucí podobě naší městské části. Současně mě těší i poměrně široké spektrum konkrétních nápadů, které se lidem podařilo vygenerovat,“ kvitoval situaci s povděkem starosta Ondřej Kolář.

 

Nápady zahrnují kupř. nová dětská a sportovní hřiště, zastřešení a úpravy místních autobusových zastávek, odpočinková místa, grilovací prostor, veřejnou ledničku, letní kino, malou zoologickou zahradu, zelenou stěnu z keřů, venkovní pítka či svébytnou kultivaci veřejných prostranství.

 

V nejbližších týdnech dojde za pomoci odborníků k ověření realizace jednotlivých nápadů. V únoru se pak bude konat série pracovních setkání účastníků projektů, příslušných pracovníků radnice a zainteresované veřejnosti, která se bude moci k navrhovaným nápadům kriticky vyjádřit.

 

Finální hlasování nejširší veřejnosti o projektech se uskuteční na přelomu letošního května a června.

 

Seznam všech přihlášených návrhů naleznete na: https://www.napadprosestku.cz/navrhy/

 

 

 

 

Martin Churavý, cand.soc.
      tiskový mluvčí
      Kancelář městské části     
      Úřad městské části Praha 6
      Čs. armády 23
      Praha 6
      Tel.:  420 220 189 158
      Pohotovostní mobil:  420 778 749 279
      E-mail: mchuravy@praha6.cz
      Web: http://www.praha6.cz